Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych

Pobierz

ZADANIE 8 Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <3,10).. Każdą podana liczbę należy podnieść do czwartej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. Udało mi się jedynie napisać program wczytujący liczby całkowite.. Tak otrzymane liczby drukujemy na ekranie.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[100].. Tak otrzymane liczby drukujemy na ekranie.. Liczby ujemne należy zastąpić zerami.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <30;130).. #include Napisz programy wyznaczanie ilorazu dwóch liczb, wartość funkcji wymiernej w punkcie (zadania z zestawu 4), które nie przyjmują od użytkownika niepoprawnych liczb.. ZADANIE 9 Napisz program wczytujący ciąg n liczb .C++ 8 - Informatyka: ZADANIE 8 Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Każdą podana liczbę należy podnieść do trzeciej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. 3.Średnią arytmetyczną n liczb obliczamy dzieląc sumę tych liczb przez ich ilość..

Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.

*Dla chętnych* Napisz program, który utworzy dwuwymiarową tablicę liczb całkowitych, o wymiarach 5×5 liczb.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Program powinien znaleźć największą spośród podanych liczb oraz wyświetlić na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.. [4,7,5,5,2,6,8,7] program powinien podać 3, a dla tablicy [2,2,4,6,7,9] powinien podać 0 18. sprawdza, czy wczytany ciąg jest posortowany (nierosnący lub niemalejący).. Każdą podaną liczbę należy .Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Dana jest liczba naturalna n:1.100 i ciąg n liczb całkowitych.. Nie wiem jak to zrobić.Proszę o pomoc z góry serdecznie dziękuje.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą parzystą.. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, o 21:23 przez Afish , łącznie zmieniany 1 raz.Witam,mam napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych, następnie miał wypisać liczby parzyste i miał zawierać odpowiednie funkcje realizujące problem, Do wypełnienia tablicy miałem użyć funkcji rand().. ZADANIE 8.4.4.. ZADANIE 8.3.3 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności..

Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.

Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.).. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Napisz .1.. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie nieparzyste spośród podanych liczb.. macie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Napisz program wczytujący ciąg liczb całkowitych.Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Napisz program który będzie wpisywał liczby do tablicy, a następnie wypisze je w odwrotnej kolejności.. Każdą podana liczbę należy podnieść do kwadratu, a następnie wydrukować na .Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb rzeczywistych.. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.).. Napisz program obliczający pierwiastek z zadanej liczby.. ZADANIE .. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.).. Przetwarzanie elementów tablicy Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych..

).Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.

następnie wczytuje n liczb rzeczywistych i jako wynik działania wyświetla na ekranie liczbę najmniejszą i największą w podanym ciągu.29.Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Napisz program który obliczy medianę z wartości podanych do tablicy.Witam, mam problem chciałbym stworzyć program wczytujący z pliku zewnętrznego liczby rzeczywiste.. Napisz program, który wypisze liczby tego ciągu w odwrotnej kolejności.. Tak otrzymane liczby drukujemy na ekranie.Napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max 100 liczb).. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią i maksymalną tych liczb.. Wypisz na ekranie kolejne wszystkie nieparzyste z pośród podanych liczb.. ZADANIE 8.4.5.. Kod programu w C++ Aby obliczyć średnią liczb zapisanych w tablicy wystarczy zsumować je .. Napisz funkcję, która wyznacza .Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstówNapisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstówNapisz program wczytujący ciąg liczb całkowitych..

b) program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.

Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą parzystą.. Wynik zapisz również do pliku.. ZADANIE 9 Napisz program wczytujący ciąg n liczb .ZADANIE 8.5.2 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <30;130).. ZADANIE 8.6.1 Napisz program generujący ciąg liczb pierwszych od 0 do n metoda sita Eratostanesa.Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Program powinien sprawdzić, czy pierwiastkowana liczba jest dodatnia.Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Wczytywanie jest realizowane do momentu kiedy użytkownik wprowadza liczby (wtedy scanf(''%f",&liczba)==1).C++ 5 - Informatyka: ZADANIE 5 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią i maksymalną tych liczb.. Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału [4;15).. Liczby ujemne należy zastąpić zerami.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max 100 liczb).. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.. Wczytywanie jest realizowane do momentu kiedy użytkownik wprowadza liczby (wtedy scanf(''%f",&liczba)==1 .Napisz program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. ZADANIE .. Do liczb parzystych należy dodać 100, a następnie wydrukować wszystkie liczby na ekranie.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które dzielą się przez 3.. Dana jest liczba naturalna n: 1.100, ciąg n liczb całkowitych oraz liczba całkowita k, napisać program, który wyznaczy ilość wystąpień liczby k w podanym ciągu liczb.. Różne 30.Napisz program generujący ciąg liczb pierwszych od 0 do n metoda sita Eratostanesa.Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Użyj do tego tablicy.. ZADANIE 8 Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Napisz program wczytujący z klawiatury 15 liczb całkowitych.. Do każdej podanej liczby należy dodać jeden.. Tak otrzymane liczby należy wydrukować na ekranie.. Liczby ujemne należy zastąpić zerami.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[100].. ZADANIE 8.3.4Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt