Wyjasnij jakie kompetencje posiadali czlonkowie rady pieciuset

Pobierz

Rada Pięciuset był to jeden z ważniejszych organów kolegialnych w starożytnych.Rada Pięciuset (inaczej Bule) - instytucja polityczna funkcjonująca w starożytnych Atenach, kontynuacja Rady Czterystu utworzonej przez Solona.. Podział społeczny Sparty.. Spośród członków każdej z 10 fyli wybierano 50 buleutów, co dawało 500 osób.. γέρων "stary, starzec") - w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej.. Polub to zadanie.. Polub to zadanie.. rada pedagogiczna składa się z nauczycieli.jedna rada jest w młodszych klasach,a druga w starszych.rada zasiada przed końcem semestru i proponuje oceny uczniom, a druga zasiada pod koniec roku szkolnego.. Publiczne dyskusje nad ustawami.. obywateli).. rozkazuje pracowniką co mają robić.. Historia doktryn.. W Radzie Pięciuset sporządzano uchwałę wstępną (probouleuma).. Byli oni wybrani przez Zgromadzenie Ludowe z grona obywateli powyżej 60. roku życia.. wychowawca jest osobą która ma klasę pod swoją .Play this game to review History.. Ustawą 2.a abakanowicz abazur abc abchazja abchazji abcugach abdul abdykacja abecadla abecadlo abel aberacje aberracja aberracje abiturient abla ablowi ablucje abnegacja .. Była to polis o timokratycznej formie rządu.. Logowanie.. - Członkowie Rady Pięciuset p - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Dorowie stali się grupą panującą.ATENY (demokracja) 1..

Wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie Rady Pięciuset w starożytnych Atenach.

Czynniki, które wpłynęły na wzrost politycznej aktywności szlachty: - Rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, która przyczyniła się do zwiększenia dochodów przez szlachtę.Rada uczelni to funkcjonujący od ponad dwóch lat organ doradczo-nadzorczy uczelni publicznych, wprowadzony tzw.. Przygotowywała zagadnienia, które były następnie omawiane na Zgromadzeniu Ludowym oraz zajmowała się bieżącymi sprawami państwa.. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.. Zgromadzenie wszystkich obywateli (kworum 6 tyś.. Ciężkozbrojny żołnierz piechoty greckiej to:1.. W jej skład wchodziło dwóch królów oraz 28 starszych obywateli - gerontów.. Zgromadzeniu Ludowemu nie wolno było nic uchwalać bez uchwały wstępnej.Geruzja, rada starszych (gr.. Urzędnicy wybierani byli raz na rok.Większość decyzji i działań Rady wymagała akceptacji Zgromadzenia, ale i tak mogła ona prowadzić wiele działań samodzielnie, a jej (Rady) uprawnienia i faktyczny zakres prac były szerokie.. Książki Q&A Premium Sklep.. Wymień prawa i obowiązki obywatela Aten.. Dodaj swoją odpowiedź.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.dyrektor jest osobą pełniącą ważną funkcję w szkole.organizuje apele z różnych okazji.. Wyjaśnij, kto wliczał się do obywateli.. Początki wiąże z podbojem Dorów.. Rejestracja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt