Sposoby opisu algorytmu

Pobierz

Algorytmika to dział wiedzy zajmujący się badaniem algorytmów Sposoby zapisu algorytmu: opis słowny,I.. W procesie rozwiązywania każdego zadania możemy wyróżnić pewne etapy, które nas do niego prowadzą.. Dla .. to opis danych wejściowych i wyjściowych algorytmu.. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody.. Dane wyjściowe to wyniki pracy algorytmu.Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności do wykonania, ze wskazaniem ich następstwa.. 3.Wynik, który ma być efektem działania algorytmu.. Nie stosuje sięJak wygląda zatem tworzenie algorytmu?. Wyprowadzić wynik.. a) Ze względu na sposób przedstawiania •Krokowy •Blokowy.. W jaki sposób obliczymy średnią dwóch liczb?. Jest to już postać graficzna, która może nieco przypominać schemat blokowy.. Przedstawiany jest w postaci diagramu, składającego się z przeróżnych figur geometrycznych i strzałek, które są dodatkowe opisane przy pomocy elementów wybranego języka programowania, bądź (bardziej uniwersalnie) za pomocą słów.Ten sposób zapisu algorytmu stosowany jest we wstępnej fazie opisu problemu, gdy trzeba w sposób ogólny przedstawić operacje do wykonania, bez określania szczegółów dotyczących rozwiązania problemu.. 5) Przedstawienie algorytmu w postaci: opisu słownego listy kroków schematu blokowego jednego z języków programowania 6) Analiza poprawności rozwiązania.Przykładem zapisu algorytmu w postaci listy kroków jest przepis na przygotowanie budyniu Słodka Chwila..

Zapis algorytmu.

Jak widać, mamy trzy dane wejściowe: kromkę chleba, masło oraz dżem.. Jest to opisywanie tego, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony rezultat.. Następnie każda z liczb przeznaczona do sortowania jest "wrzucana" do odpowiedniego kubełka.Innym sposobem na przedstawienie wybranego algorytmu jest drzewo algorytmu.. Jeli śa >= b, to sprawdzić czy b < a. Budyń jest gotowy od razu do spożycia.Do cech dobrego algorytmu należą: precyzyjne zdefiniowanie procesów, skończoność, wyko- nywalność, efektywność.. Jako przykład stosowanego w życiu codziennym algorytmu podaje się często przepis kulinarny.Temat 1.. • W skrzynkach wpisuje się kolejne operacje algorytmu.Opis algorytmu w postaci listy kroków jest jednym z najczęściej stosowanych, dokładnych sposobów opisywania obliczeń oraz ich kolejności.. 1.Opis.. Algorytmy zamieszczone w .. Zacznij algorytm 2.Opis słowny algorytmu .. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5.. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika.. Istnieją takie metody opisywania algorytmów, jak automatyczne i ręczne.. Po wczytaniu danych wejściowych a i b porównać wprowadzone liczby.. 2) Określenie danych wejściowych.. Do prezentowania algorytmów można stosować też inne metody, na przykład opis słowny, pseudokod, drzewo wyrażenia..

Specyfikacja algorytmu.

W przeciwnym przypadku min = a = b. Wyprowadzić wynik.. Etapy rozwiązywania problemów: Sformułowanie zadania Określenie danych wejściowych Określenie celu, czyli wyniku Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu• W jednym kroku opisywana jest tylko jedna operacja.. Mogą w nich również wystąpić polecenia związane ze zmianą kolejności wykonywania kroków lub polecenie zakończenia algorytmu.Cały algorytm opiera się na podziale przedziału [0;1) na pewną ilość równych podprzedziałów, tzw. kubełków.. Obecnie stosowane są różne sposoby opisu Algorytmy w informatyce.. Tak samo postępujemy tworząc algorytm.. Jeśli tak, to min = b. Wyprowadzić wynik.. Weźmiemy dwie liczby i je zsumujemy, a otrzymany wynik.. Lista kroków.. Zawartość torebki wsyp powoli do kubka cały czas mieszając.. Lista kroków: 1.. 3) Określenie celu, czyli wyniku.. Oprócz słownego opisu, algorytmy można przedstawiać również w postaci listy kroków, schematu blokowego czy dzięki językowi programowania.Zadaniem algorytmu jest przeprowadzenie systemu z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego.. Zazwyczaj w zapisie algorytmu będziemy pomijać wczytywanie danych, co oznacza, że w tym przypadku pomijamy instrukcje opisujące wzięcie chleba, masła i dżemu.Sposoby przedstawiania algorytmu Opis słowny Algorytm opisujemy słowami przedstawiając kolejne operacje oraz sposób ich wykonania..

Opis algorytmu za pomocą listy kroków .

Jednak w tym przypadku nie używa się specjalnych pól o różnych kształtach.. Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b Specyfikacja: Dane: długości boków prostokąta - a, b Wynik: pole prostokąta P Lista kroków: 1.. Lista kroków algorytmu - uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.. Mieszaj energicznie około 1 minuty aż do uzyskania gładkiej konsystencji.. Przykład, opis słowny algorytmu parzenia kawy: Wziąć czajnik, sprawdzić, czy jest w nim wystarczająca ilość wody, jeśli nie należy dolać wody.1) Sformułowanie zadania.. s. 37 Schemat blokowy to graficzny sposób zapisu algorytmu.. Ich rozwój,.. .Musi być zrozumiały dla odbiorcy.. W takim razie o przygotowanie tych rzeczy nie musimy się martwić.. 2.Dane z których korzysta algorytm podczas rozwiązywania problemu oraz warunki jakie muszą spełnić.. s. 37 Pseudokod jest sposobem zapisu algorytmu zbliżonym do języka programowania.. Są one uważane w tej dziedzinie.. Specyfika działań algorytmicznych.. Dane wejściowe to informacja, którą musi otrzymać algorytm w celu rozwiązania problemu.. Poszczególne kroki zawieraj ą opis operacji, które mają być wykonane przez algorytm.. Wszystkie operacje są łączone przy pomocy gałęzi.Jest kilka sposób prezentowania algorytmów.. Uczeń: 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej; Cele edukacyjneTeraz możemy przejść do algorytmu..

Lista kroków to zapis algorytmu za pomocą słów.

Lista kroków to najprostsza i .Sposoby opisywania algorytmów: cechy i zalecenia Algorytm informatyki.. Załóżmy, że naszym celem jest przedstawienie algorytmu obliczania średniej dwóch liczb.. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego.. Schemat blokowy algorytmu • Jest to zapis graficzny z użyciem bloków - figur geometrycznych połączonych strzałkami.. • Pierwszy i ostatni punkt listy to początek algorytmu i koniec algorytmu.. Opis słowny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt