Scharakteryzuj prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia

Pobierz

Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.. Jeżeli masz powody sądzić, że lekarz nie przekazał Ci wszystkich informacji o Twoim stanie zdrowia i o niepomyślnym rokowaniu, masz prawo żądać, aby udzielono Ci pełnych informacji.Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej opisującej jego stan zdrowia i udzielone świadczenia zdrowotne.. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz moŜliwych metodach diagnostycznych iPacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, ale nie zawsze do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Jadąc rankiem do kancelarii zauważyłem machającą dłonią staruszkę.. Mowa o prawie pacjenta do rzetelnej informacji o stanie jego zdrowia znajduje się również w art.31 ust.4 ustawy o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996r.. A może wręcz przeciwnie &.Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.. Jeżeli ukończyłeś 16 lat, masz prawo uzyskać od lekarza przystępną informację o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć .Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.Petycja ws..

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.. wprowadzenia obowiązku, aby głuchy pacjent miał prawo do otrzymania informacji o swoim stanie zdrowia w Polskim Języku Migowym: 1.0Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia stanowi dobro osobiste.. Podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji przez okres 20 lat.. Strona 2 z 11 2.. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.. 2.Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, w tym w szczególności o tym, na co choruje, jak może być leczony, jakie są zagrożenia związane.Strona internetowa: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąObowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji lekarskich dotyczących jego stanu zdrowia.. pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.PRAWA PACJENTA - WYCIĄG Z PRZEPISÓW Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot..

Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia.

Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przyst pnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj cych si przewidzie nast pstwach ich zastosowania alboPacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.. Naruszenie tego dobra może uzasadniać przyznanie zadośćuczynienia.. 68 32 96 200 Google Translatorbezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust.. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od fizjoterapeuty przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,Prawo pacjenta do informacji 1. .. bowiem personel medyczny szpitala dokonał błędnej diagnozy stanu zdrowia Pani Małgorzaty.2.. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i .Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią .Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, możesz przedstawić lekarzowi swoje zdanie na ten temat..

Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,4.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.. Deszcz pada niemiłosiernie, więc zatrzymawszy się, zapytałem w czym mogę pomóc.jakie prawa składają się na prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych?. Dane zawarte w dokumentacji podlegają ochronie.Prawa pacjenta (część 3).. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach .Zgodnie z art. 23 u.p.p.. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet JagiellońskiPacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.. :Zgoda na zabieg wyrażona na podstawie błędnej informacji o stanie zdrowia - zadośćuczynienie.. Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia Kategoria: Styl życia Opublikowano: piątek, 02, maj 2014 00:00 Rafał Rudka Odsłony: 1322 Jeżeli ukończyłeś 16 lat, masz prawo uzyskać od lekarza przystępną informację o Twoim stanie zdrowia,Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia..

Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia fotolia.pl.

Centrum Rejestracji i Informacji - Call Center: tel.. By Michał Gruchacz 6 marca 2019 Naruszenie praw pacjenta, Porady prawne życie osobiste, Zadośćuczynienie pieniężne.. wprowadzenia obowiązku, aby głuchy pacjent miał prawo do otrzymania informacji o swoim stanie zdrowia w Polskim Języku Migowym: 2.0: 18.09.2019 08:26 Mateusz Klimczak Petycja ws.. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodachCzy 15-letniemu chłopcu, który ma 190 cm wzrostu i patrzy na Państwa z góry, musicie, czy możecie przekazać wszystkie informacje na temat jego stanu zdrowia?. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiednie do aktualnej wiedzy medycznej jeśli istniejąPrawa pacjenta - wybrane zagadnienia (Patient's rights - selected issues) A Karpińska 1,A,B,D, Z Kopański 1,2,F, J Strychar 1,C, Ł Małek 1,E 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt