Vanitas w literaturze baroku

Pobierz

barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .Barok Daniel Naborowski Daniel Naborowski () Wszechstronnie wykształcony syn krakowskiego aptekarza.. BIBLIA Motyw przemijania pojawia się w stwierdzeniu Boga, który, po popełnieniu przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego, mówi o ludzkiej egzystencji "prochem jesteś i w proch się obrócisz", podkreślając , jak kruche i ulotne jest ludzkie życie.. Uczył się głównie za granicą w Wittenberdze, Strasburgu, Padwie, Bazylei (medycyna), Orleanie (prawo).. Z tej księgi pochodzi werset : "Marność nad marnościami i wszystko marność".. Wanitatywność tej poezji wyrażała się także w poruszaniu problemów przemijania i samotności człowieka w obliczu wielkiego chaosu świata.Motyw vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i barokowe wyobrażenie tego motywu Księga Koheleta - jeden z fragmentów ponadczasowej Biblii - podejmuje motyw vanitas vanitatum - czyli przemijalności dotykającej człowieka i wszystkiego, co go otacza.. "Vanitas" to słowo, które wywodzi się z języka łacińskiego i po polsku znaczy "marność"..

Motyw vanitas w baroku.

Do utworu tego okresu należy np. "Krótkość żywota" Daniela Nabrowskiego.. Ta myśl ma uzmysłowić widzowi jego kruche życie, które trwa tylko krótki moment.. W baroku kierowano się myślą z Księgi Koheleta - "Vanitas vanitatum et omni vanitas" - "Marność nad marnościami".. Pojęcie ma związek z myślą przewodnią Księgi Koheleta - Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność nad marnościami i wszystko marność (Koh 1,2 BT).. Motyw marności najbardziej widoczny jest w epoce średniowiecza i baroku, fascynacja śmiercią i przemijaniem przejawiała się w sztuce i literaturze.. Wiedzę z zakresu fizyki, mechaniki i astronomii pobierał u Galileusza.. J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku.Motyw przemijania w literaturze.. Przemijanie i marność ludzkiego losu pojawiają .Il.. Jest to więc zadanie niełatwe dla niewyrobionego widza.. Sztuka zaczęła ukazywać to, co dotąd uznawano za brzydkie.Topos marności - vanitas był bardzo popularnym motywem wśród barokowych twórców.. "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" - czytamy w Księdze Koheleta.Motyw vanitas i przemijanie w literaturze, sztuce i malarstwie.. 24 czerwca, 2015.. Fascynacja śmiercią i przemijaniem widoczna jest w literaturze i malarstwie tych epok.Vanitas - motyw śmiertelności w sztuce i literaturze Vanitas to motyw artystyczno - religijny, który jest związany z poznaniem, sztuką oraz czasem..

Motyw vanitas wywodzi się z Biblii.

Często jednak poznanie sensu dzieł, w jakich motyw ów został zawarty, wymaga znajomości kanonu intelektualnego i estetycznego epoki.. Nawiązuje do zainteresowania człowieka śmiercią i wszystkim, co z nią się łączy.. Przez 12 lat przebywał na różnych europejskich uniwersytetach.Niezmieniony vanitas stał się znów popularny w okresie baroku.. Pisarze, poeci, malarze, a nawet rzeźbiarze chcieli przelać swoje fascynacje czasem i śmiercią, a także wartością przedmiotów otaczających ich wokoło oraz to jakimi ludźmi jesteśmy na własne dzieła.Podobną rolę odgrywa w sztuce barokowej motyw vanitas.. Częstymi skojarzeniami przywołującymi obrazy przemijania były w baroku sentencje memento mori i carpe diem .Głównym motywem, na którym poeci opierali swoje utwory był motyw vanitas, czyli marności ziemskiego świata, ludzkich postrzeżeń zmysłowych i namiętności.. 24 czerwca, 2015. admin Śmierć.. Pojęcie "motywu wanitatywnego" bierze swoje źródło w starotestamentowej księdze Koheleta, gdzie autor powiada o wszelkich atrybutach świata doczesnego: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" (" Marność nad marnościami i wszystko marność").. Ludzie ponownie zaczęli szukać nowego spojrzenia na własne życie, odpowiedzi na nurtujące ich pytania..

Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

Wydawać by się mogło, ze ludzie średniowiecza i baroku poświęcali tej kwestii więcej uwagi niż człowiek XXI wieku.. Motyw vanitas był również popularny w literaturze epoki.Motyw vanitas był chętnie realizowany w malarstwie i literaturze europejskiego baroku.. Ludzkość czuła zagrożenie, obawiano się o własne życie, przeczuwając śmierć.. Jej twórcy zastanawiając się nad sensem ludzkiego życia, dochodzili zazwyczaj do wniosku, że jest ono ulotne i znikome - każdy z nas jest wydany na pastwę bezwzględnego dla wszystkich czasu.Motywy przemijania, marności świata i śmierci w literaturze polskiego baroku.. Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce, Gdańsk 1970.. Choć autor zadaje sobie pytanie, jakie są drogi do prawdziwego szczęścia, nie znajduje .Literatura baroku.. Epoka ta nawiązywała w założeniach do średniowiecza, znów zaczęły szaleć wojny i choroby.. Cechy literatury baroku: egzystencjonalna, refleksyjna, wyrafinowana, konceptualna, pełna przeciwieństw.. Nic więc dziwnego, że powrócił motyw marności świata, który został zapoczątkowany w średniowieczu.. Rozwój dramatu: komedia klasycyzująca i dramat szekspirowski.Barok (prawdopodobnie z port.. : tamże.. Łączy piękno i przemijanie.. Słowa vanitas vanitatum et omnia vanitas powtarzają się w tej niezbyt obszernej księdze aż 20 razy..

Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1993.

Jej twórcy zastanawiając się nad sensem ludzkiego życia, dochodzili zazwyczaj do wniosku, że jest ono ulotne i znikome - każdy z nas jest wydany na pastwę bezwzględnego dla wszystkich czasu.Vanitas należy do ważniejszych motywów literatury i sztuki baroku.. Zawarty jest w Księdze Kocheleta.. Łączy piękno i przemijanie.. f Vanitas w sztuce nowożytnej oznacza wewnętrzne rozdarcie artysty zmagającego się z nieuchron- nością ludzkiego losu, zapalony lont - niespodziewany kres ziemskie- go życia, flet z partyturą - płynące z muzyki, ulotne przyjemności, zaś bańki mydlane - kruchość i przemijalność doczesnej egzystencji.Kolejny tom z serii wydawniczej Religijne tradycje litera­tury polskiej, jest zbiorem studiów, kierowanych ku syntezie bądź skupionych na analizie, a przedstawiających inspiracje religijne w literaturze polskiego baroku, w epoce, która dla kształto­wania się charakterystycznego modelu religijności polskiej miała się okazać bodaj czy nie najważniejsza.W filozofii baroku można wyróżnić trzy główne nurty: - Skrajny spirytualizm, według którego prawdziwa rzeczywistość ma charakter duchowy, a świat materialny jest tylk przejawem ducha.. przemijanie, czas, śmierć nicość.. Treścią księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego.. Po raz pierwszy przywołano je w biblijnej Księdze Koheleta i od tego momentu stało się symbolem upływającego czasu.Vanitas (łac.) - marność.. Reprezentowali go mistycy hiszpańscy : św. Jan od Krzyża i św. Teresa z Avila.. - Podejście naturalistyczne cechowało poglądy angielskiego .Motyw vanitas, marności: Literatura: Biblia - Księga Koheleta; Legenda o świętym Aleksym; Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią; O żywocie ludzkim, Na różę, Pieśń IX, XII - J. Kochanowski Motyw, który często pojawia się w literaturze baroku (np. w poezji Daniela Naborowskiego).. Poprzedzający barok renesans "odwrócił" się od kultury średniowiecznej - wówczas charakterystyczne stało się zainteresowanie zdobyczami antyku.Motyw vanitas w literaturze i sztuce Motyw vanitas nawiązuje do zaintersowania człowieka śmiertelnością, które pojawiło się szczególnie w epoce średniowiecza nękanego przez wojny i zarazy, a następnie powróciło w baroku.. Dance macabre, vanitas, memento mori, to hasła, które dziś uległy dezaktualizacji.W epoce baroku dominowały wojny, epidemie oraz choroby.. Literatura baroku rozwijała się w ramach nurtów: poezja metafizyczna, poezja dworska (manieryzm, marinizm, konceptyzm), literatura szlachecko-ziemiańska (pamiętnikarstwo, sylwy).. Wszystkie dobra doczesne, takie jak złoto, piękno, pałace, sława, są zaledwie wartościami przemijającymi.Vanitas należy do ważniejszych motywów literatury i sztuki baroku.. Barok jest także epoką nauki.Motyw vanitas w literaturze - pesymistycznie W epokach, których tło było burzliwe, a w związku z tym życie ludzkie niepewne, szczególnie często przewija się motyw vanitas w ujęciu nastawionym na negację przywiązywania się do wartości znikomych, a tak przez ludzi pożądanych.W literaturze i sztuce zaczynają się pojawiać nowe motywy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt