Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej pdf chomikuj

Pobierz

Dokument: pdf (26.2 MB) 138 stron.. Określenie "cierpienie totalne" odnosi się do: A. długotrwałego cierpienia fizycznego pacjenta, B .. 0.0 / 5 (0 głosów)Rozwój wiedzy medycznej, w tym także pielęgniarstwa, wymaga od uprawiają-cych ten zawód tworzenia, na kanwie wiedzy ogólnej, specjalizacji z różnych dzie-dzin.. Z komórek A wyodr ębniono drugi hormon, zwany glukagonem, o działaniu przeciwnym do insuliny.. edukacja pacjentów powinna być prowadzona w formie programu, napisanego zgodnie z zasadami, i mieć swoje miejsce w dokumentacji opieki pielęgniarskiej.. Zdobywają4 Opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) Definicja opracowana przez WHO podkreśla znaczenie: 1.wczesnego objęcia chorego OPiH jeszcze w okresie aktywnego lub przedłużającego życie leczenia, 2.zapobieganie cierpieniu poprzez np. wczesne skuteczne leczenie -bólu i stanów naglących w oparciu o badania ukierunkowane na wykrycia zaburzeń biochemicznych: (hiperkalcemii,nazywamy hiperglikemi ą. PIELĘGNIARSTWO w opiece paliatywnej i hospicyjnej / red. Krystyna de Walden - Gałuszko, Anna Kaptacz, Anna iałoń - Janusz [i in.].. z 2003 r. nr 8, poz. 103).Najlepsza jest wodagunką mineralna niegazowana, woda z cukrem,1.Najlepiej, aby po każdym luźnym mocna czarna herbata, napar z czarnychstolcu umyć okolice intymne chorego jagód lub kakao (na wodzie!.

... Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej.rar.

Ilustrowany poradnik / Adam Mikołajczak.. 38-41°C z użyciem mydła lub środków pielęgnacyjnych, najlepiej płynnych, twarz myjemy samą wodą, spłukujemy wodą o niższej temperaturze.. 3.dokonaj oceny stanu jamy ustnej oraz błon śluzowych i zębów u chorego.. 1 W ramach samodzielnego wykonywania świadczeńzapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka położna posiadająceW49.. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) - samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia.. 0.0 / 5 (0 głosów .Plik Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej.rar na koncie użytkownika JEZMEN83 • folder opieka paliatywna • Data dodania: 4 mar 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej K. de Walden Gałuszko A. Kaptacz 2005.pdf na koncie użytkownika madi9011 • folder pediatria specjalizacja nowe książki • Data dodania: 13 mar 2021 .. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej - K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz, 2005.pdf.. - Poznań : Publicat,Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 ust.. ).wodą z mydłem.. 2.zabezpiecz ręcznikiem bieliznę osobi- stą i pościelową przed zamoczeniem..

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej- de Walden - Gałuszko.

W ramach nabytych kompetencji pielęgniarka .. - Krosno : Wydawnictwo KaBe, 2007 26.. Pobierz.. Treści zawarte w poradniku nie mogą być traktowane jako konsultacje czy pora-dy.. Pod jego wpływem glukoza jest uwalniana z glikogenu odło Ŝonego w w ątrobie, co powoduje wzrost jej poziomu we krwi.zasady postępowania pacjent jest w stanie wykonać pewne czynności samodzielnie: 1.załóż rękawiczki jednorazowe.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.U.. W ten sposób zmywamy zanieczyszczenia, odświeżamy się, pobudzamy krążenie.Kwiatkowska A, Krajewska-Kułak E., Pank W., Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.. PIERWSZA pomoc w nagłych wypadkach / Krzywda Paweł.. cierpienia moralno - etycznego personelu sprawującego opiekę, C. cierpienia osieroconej rodziny,W dniu 12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.. Brak insuliny w ustroju powoduje jedn ą z ci ęŜkich postaci cukrzycy..

różnicuje pojęcia: opieka paliatywna, hospicyjna, terminalna, opieka niosąca ulgę i wytchnienie, opieka u schyłku życia oraz omawia organizację opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce; W50.

Pielęgniarstwo onkologiczne wpisuje się w ten standard.. Pobierz.. 4.podaj pacjentowi przybory do pielę- gnacji jamy ustnej.. Sprawuje profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem.. Iwona Damps-Konstańska Klinika Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul.iż wszelkie zawarte w poradniku treści mają charakter wyłącznie informacyjny.. Od kilku lat pielęg-niarki mogą uzyskiwać tytuł specjalisty pielęgniarstwa onkologicznego.. Zawsze w pierwszej kolejności należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego.. - Warszawa : PZWL, 2005 25.. Pobierz.. PIERWSZA pomoc.. opisuje etiologię i rodzaje bólu przewlekłego oraz metody terapii bólu, ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii; W51.Opieka paliatywna w swoim programie ma również formy wsparcia, ponieważ udziela całościowej opieki chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.. 0.0 / 5 (0 .Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej K. de Walden Gałuszko A. Kaptacz 2005.pdf - rok 3 - Pielęgniarstwo - Ltso - Chomikuj.pl Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej - K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz, 2005.pdfPlik Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej.rar na koncie użytkownika dariok114 • folder opieka paliatywna • Data dodania: 4 sty 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej K. de Walden Gałuszko A. Kaptacz 2005.pdf na koncie użytkownika madi9011 • folder PEDIATRIA SPECJALIZACJA LITERATURA • Data dodania: 5 mar 2020 ..

Dalsze rozdzia³y zawieraj¹ opisy przypadków w opiece niestacjonarnej i stacjonarnej, w stosunku do których sfor-Literatura: de Walden- Gałuszko K., Kaptacz A. red.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, s. 36-57 Zadanie 5.

5.pomóż w nakładaniu pasty na …W czêœci pierwszej omówiony zosta³ proces pielêgnowania jako jakoœciowa metoda pracy wspó³czesnej pielêgniar-ki.. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny zawsze skonsultować· Skórę myjemy wodą o temp.. Wypracowano już metody .Obowiązkiem moralnym w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wykorzystanie wszelkich możliwych działań niosących ulgę w cierpieniu (w tym także sedacji) (Łuczak, 2009, s. 53).Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 40-44 Słowa kluczowe: zaawansowana POChP, zintegrowana opieka nad osobami z chorobami układu oddechowego, pielęgniarka koordynująca Adres do korespondencji: dr n. med.. Wyjaœnione zosta³y podstawowe pojêcia i opisane kolejne etapy procesu pielêgnowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt