Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 2020/21

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Aktualności, Z pamiętnika nauczyciela 2020.10.27.. Na koniec zawsze śpiewaliśmy razem wiele radosnych piosenek letnio-wakacyjnych.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. w Szkole Podstawowej w Złoczewie.. Więcej.. Sprawozdanie dla nauczycieli wychowania fizycznego; Konkursy organizowane przez nauczycieli.. Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021.. Analizując Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz sprawozdania wychowawców klasowych z dnia 21.01.2020 roku uważam, że w szkole właściwie realizuje się zadania w zakresie postaw i wartości zawartych w tym programie.. Sprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021 Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. Dożywianiem refundowanym przez Gminny .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20167 W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Ponadto przez cały rok : Zbiórka baterii, nakrętek plastikowych, Prowadzenie kroniki szkolnej, przeprowadzanie akcji charytatywnych zgodnie z bieżącymi potrzebami.2020/21 Wrzesień 2020 Cały rok .. Program pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 ZSP Nr 2 w Sarnowie..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.

Świetlica moich marzeń - rysunek.. Imię i nazwisko nauczyciela/li: % Frekwencja .. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Odsłon: 916.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie oczekujące na autobus szkolny, zajęcia po.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. Omówienie dziennegoSPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Zapisy uczniów do świetlicy w roku szkolnym 2021/22.. Poprzez realizację tego planu kształtowali u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w zespole.. Świetlica szkolna jest to miejsce, w którym dzieci spędzają czas przed jak i po zajęciach lekcyjnych.. Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4 oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19..

Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.. Posty autora.. za II semestr roku szkolnego 2011/2012.. 2020-2021 K 20-21 Św 20-21.SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. w okresie: .. 06/24/2020 11:44:00 Last modified by: Damian Jakubik .Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwaw świetlicy w czasie epidemii.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Grudzień 2021; P W .. Marzec 2020 (21) Luty 2020 (17) Styczeń 2020 (9) Grudzień 2019 (8) Listopad 2019 (15) Październik 2019 (12) Wrzesień 2019 (18) Sierpień 2019 (3) Kwiecień 2019 (12) Marzec 2019 (8)Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. Do widzenia szkoło!. o: SPRAWOZDANIE I PÓŁROCZE 209/2020.. Zajęcia świetlicowe odbywały w .SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2016/17 prowadzone są przez następujących nauczycieliPodsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2020/21; Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu; Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, nagrodzenie aktywnych członków SU..

Sprawozdanie z pracy logopedy.

Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I - VI.Świetlica szkolna w dobie pandemii.. sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 .doc>> .pdf>> Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 1-3 SP .doc .pdfWychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno - wychowawczej, realizując założone w nim cele.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.. Lato - praca plastyczna.Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej SP w Branicach w roku szkolnym 2016/17.. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem .ŚWIETLICA CZYNNA CODZIENNIE OD 7:00 DO 17:00.. 09 Witaj szkoło!. Sprawozdanie z PPS - 2sem 19-20Sprawozdanie z pracy świetlicy.. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.. Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.. JANA KOCHANOWSKIEGO w GRABOWIE.. W sprawozdaniach na dzień 30.06.2020 r. wychowawcy przedstawili17-21.VI.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Sprawozdanie z pracy biblioteki i czytelni za roku szkolny 2020/2021: Ø Prowadzono działania statutowe: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru..

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.

Sprawozdanie z działalności świetlicy i kierownika świetlic za rok .Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. Wpisany przez Administrator środa, 14 czerwca 2017 09:58 Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej SP w Branicach w roku szkolnym 2016/17.. Ø 11 września przeprowadzono kiermasz podręczników używanych10.. Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.. W I okresie do świetlicy szkolnej było zapisanych 234 uczniów: 143 z klas I-III i 91 z klas IV-VI 138 uczniów korzystało z dowozu autokarem szkolnym: 53 z Wincentowa, 41 z Podzamcza, 39 z Łazisk, 3 z Górek Szczukowskich i 2 z Bławatkowa.. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności .Odsłony.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Świetlica!. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Sprawozdania - 2 sem.. Author: Halina Created Date: 9/23/2020 1:43:24 PM .Analiza pracy i działalności nauczyciela.. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących .Sprawozdania - 1 sem.. OCENA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Czytaj dalej.. Fundacja Szkoła z Klasą.. 2020-02-28.Świetlica szkolna pracowała w godzinach od 6.30 do 16.30.. SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY SZKOŁY - I semestr 2020/21.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Kolorowe miejsce relaksu, odpoczynku, wspólnej wesołej zabawy, pełne głośnych, uśmiechniętych dzieci spragnionych ruchu i kontaktu z rówieśnikami.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Świadczą też o tym oceny z zachowania.. Czytaj.. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20.. Jest to miejsce w którym dzieci uczą się, bawią i odpoczywają oraz zawierają nowe .Opracował: Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej 26.06.2020 r. Kochane Świetliczaki!. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt