Budowa wnętrza ziemi skały

Pobierz

Jej grubość sięga od około 5 km pod oceanami do ponad 70 km pod .pp1_5_01a - Jakie trzy podstawowe części wyróżniamy w budowie wewnętrznej Ziemi?. do ok. 70km, 0,3% masy globu, Najbardziej zróżnicowana chemicznie i fizycznie geosfera , Płaszcz górny: plastyczny, do 400km, temperatura ok. 1600°C, zewnętrzną część(ostenosfera) jest źródłem magmy wydobywającej się na powierzchnię ziemi , Płaszcz dolny: temperatura ok. 3000°C, do 2900km, ciało .opisywać metody badania wnętrza Ziemi; odczytywać schemat budowy Ziemi; rozróżniać niektóre skały i minerały; określać znaczenie surowców mineralnych.. Budowa Wnętrza Ziemi.. Jest to najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej sięgająca głębokości około 80- 150 km.. Praca domowa.. Tymi sposobami człowiek może poznać jedynie 1% budowy wnętrza Ziemi.. Budowa Wnętrza Ziemi.. Geografia 2020.Zaznacz poprawne zestawienie kolejności warstw wnętrza Ziemi answer choices skorupa ziemska, płaszcz wewnętrzny, płaszcz zewnętrzny, jądro wewnętrzne, jądro zewnętrzneSkorupa ziemska: Oceaniczna i lądowa, Ograniczona atmosferą , Sięga max.. Trudno dokładnie opisać budowę wnętrza Ziemi i kształtujące ją procesy.. Litosfera składa się ze skorupy ziemskiej oraz ze sztywnej (skalnej) górnej części płaszcza.. Uzupelnij tabele.. Budowa wnętrza Ziemi.. Wierzchnią warstwę stanowi warstwa skał osadowych o różnej miąższości (grubsza w części kontynentalnej, bardzo cienka w części oceanicznej).Skały..

Budowa wnętrza Ziemi.

To podstawowe i najmniejsze jednostki strukturalne Ziemi.. Metamorfoza skał polega na zmianie struktury skalnej oraz zmianie ich składu mineralnego i chemicznego (bez upłynniania).Skały ZP.V.1.. Polecenie1.Wnętrze Ziemi II Minerały i skały.. Skały są naturalnymi skupiskami minerałów, okruchów skalnych lub substancji pochodzenia organicznego.W zeszycie zróbcie notatkę: 1.. - płaszcz górny.. Wpisz litery, którymi opisane warstwy zostaly oznaczone na ilustracji.Play this game to review Geography.. Dzisiejszy załącznik posłuży nam do pracy na lekcji.. - jądro wewnętrzne.. Budowa skorupy ziemskiej.. Jest to za mała głębokość, by poznać całkowite wnętrze Ziemi i jej przekrój.. Podział skał ze względu na pochodzenie.. Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na ęki badaniom sejsmicznym wiadomo, że wnętrze Ziemi ma budowę warstwową.. W skład płaszcza wchodzi ok. 70% objętości skał ziemskich.. Skąd czerpiemy wiedzę o budowie Ziemi?. Warstwy Ziemi.. Pierwsza obejmuje całą naszą planetę, druga stanowi jedynie fundament wszystkich kontynentów.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę"Temat: 1.. Wiadomości na kartkówkę z dwóch tematów.. Podział surowców mineralnych ze względu na ich wykorzystanie.. hipocentrum.Skały wulkaniczne mogą powstawać bezpośrednio z lawy (skały wylewne) lub z materiału gwałtownie wyrzuconego w powietrze przez wulkan (skały piroklastyczne).Najdrobniejsze cząstki skał piroklastycznych mogą krążyć w atmosferze przez wiele lat (przykładem wpływu pyłu piroklastycznego są anomalie pogodowe, obserwowane po wybuchu wulkanu Krakatau), opadają na Ziemię .Budowa wnętrza Ziemi..

Budowa wnętrza Ziemi - skorupa ziemska.

Wnętrze Ziemi Wnętrze ziemi jądro wewnętrzne ma cechy ciała stałego i temperaturę ponad 6000 stopnii Celsjusza jądro jądroTrzęsienia wywołane są ruchami mas skalnych w głębi skorupy ziemskiej lub w płaszczu Ziemi.. Składa się ona przede wszystkim z minerałów.. Skały V.. Skały Natalia Brelik, Karolina Makowska Litosfera Litosfera to zewnętrzna, sztywna, zbudowana ze skał powłoka Ziemi Co to jest litosfera?. Temperatura ziemi ponad 6000*C.. Nazywamy ją skorupą ziemską.. Według geologów Ziemia powstała 4,56 mld lat temu.. Budowa wnetrza Ziemia Skaly Zadanie 1.. Współcześnie spośród komponentów naszej planety bardziej znana człowiekowi jest atmosfera, czy hydrosfera niż część Ziemi na której on żyje, czyli litosfera.. Na ilustracji literami A—G zostaly oznaczone warstwy budujace wnetrze Ziemi.. Przedstawisz genezę głównych rodzajów skał.. Jakie są główne warstwy Ziemi?. Strefy (powierzchnie) nieciągłości.Odwierty sięgały maksymalnie 13 kilometrów a kopalnie udostępniły skały zalegające tylko do 4000m p.p.m.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę Źródła wiedzy -badania bezpośrednie Wiedza na temat budowy i właściwości wnętrza Ziemi tylko w niewielkim stopniu opiera się na bezpośrednich obserwacjach.. Rozpoznasz i sklasyfikujesz skały i minerały..

Z czego SA zbudowane skały?

Minerały.. Budowa wnętrza Ziemi.. wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych; ZP.V.4 rozpoznaje wybrane rodzaje skał oraz przedstawia ich gospodarcze zastosowanie.. Najlepiej poznana jest skorupa ziemska.. Jakie są główne warstwy Ziemi?. Skorupa oceaniczna-o średniej gęstości skał wynoszącej około 3,0Klasy 1ABC.. Naszą wiedzę czerpać możemy jedynie z badań geofizycznych - badanie .Litosfera - Budowa wnętrza Ziemi, - Budowa Skorupy Ziemskiej - Kartkówka.. Scharakteryzujesz jej właściwości fizyczne i chemiczne.. Wynika to z faktu, że najgłębsze "dziury" w Ziemi sięgają ułamka procenta promienia ziemskiego:Skorupa Ziemska - to wierzchnia warstwa budowy Ziemi, sięgająca do maksymalnie 80 km w części kontynentalnej i do kilkunastu kilometrów w części oceanicznej.. by .Temat 9.. Nazwa skorupa ziemska pochodzi jeszcze z okresu, kiedy .Budowa wnętrza Ziemi Budowa wnętrza Ziemi Co to jest litosfera?. Wyróżnisz minerały skałotwórcze i określisz ich rolę w budowie skorupy ziemskiej..

SkałyOpiszesz budowę wnętrza Ziemi.

Zajmuje się tym nauka zwana geologią.Budowa wnętrza Ziemi.. SkałySkały osadowe chemiczne tworzą się jako osady wysychających słonych jezior i zatok morskich (sól kamienna i sole potasowe, gips, anhydryt).Skały przeobrażone (metamorficzne) powstają wewnątrz skorupy ziemskiej wskutek metamorfozy skał magmowych lub osadowych pod wpływem działania wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.. Fale sejsmiczne, przechodząc przez skały o różnej gęstości i innych właściwościach fizycznych, mogą zwalniać, przyspieszać, odbijać się, załamywać lub nawet .Budowa wnętrza ziemi.. Podasz przykłady zastosowania surowców mineralnych w gospodarce.Skały 1.. Zapoznaj się z materiałem na temat budowy litosfery i ruchów górotwórczych.GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (POZIOM PODSTAWOWY)"5.. Grubość skorupy ziemskiej wynosi od ok. 5 do 80 km.. Stanowi ona 1,4 proc. objętości Ziemi oraz 0,3 proc. jej masy.Ziemia zbudowana jest z leżącego w środku jądra, otaczającego go płaszcza i cienkiej warstwy skorupy ziemskiej na zewnątrz.. Gospodarcze zastosowanie skał.. SKAŁY DRAFT.. Płaszcz to warstwa Ziemi grubości ok. 2900 kilometrów, leżąca pomiędzy skorupą a jądrem.. Na tej lekcji nauczę się opisywać metody badania wnętrza Ziemi; odczytywać schemat budowy Ziemi; rozróżniać niektóre skały i minerały; określać znaczenie surowców mineralnych.. Wyróżnić w niej można dwie charakterystyczne warstwy: bazaltową i granitową.. - płaszcz dolny.. Najważniejszą cechą minerałów jest ich budowa krystaliczna.. - żyłowe - powstałe w wyniku zastygnięcia magmy w kotlinach i szczelinach skał np. profit który przypomina ciasto z .. Ze względu na swoją dominującą pozycję w bilansie masy Ziemi płaszcz spełnia kluczową rolę w procesach uwalniania się energii z wnętrza Ziemi, .Budowa wnętrza Ziemi.. Rozpoznaj opisane warstwy i zapisz ich nazwy we wlaéciwych komórkach tabeli.. Zewnętrzna powłoka to s korupa ziemska - zbudowana jest ze sztywnych skał magmowych, osadowych i przeobrażonych.. W wyniku tych ruchów powstają w skałach naprężenia, których nagłe rozładowanie wywołuje falę sejsmiczną.. Minerały budują skały - wszystkie minerały są więc skałami, ale nie wszystkie skały - są minerałami.. Zapoznaj się z lekcją na temat budowy wnętrza Ziemi.. oliwiatokarczyk442_54031.. Załącznik zawiera dwa "schematy".. - jądro zewnętrzne.. Skały , V. Litosfera.. Miejsce w głębi Ziemi, w którym powstaje fala sejsmiczna, nazywane jest ogniskiem trzęsienia ziemi ?. - warstwa perydotydowa.. Skały osadowe.. Procesy wewnętrzne , Część 1 , Oblicza geografii ZP , Geografia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby .Budowa wnętrza Ziemi.. Mają pochodzenie wyłącznie naturalne, ale powstać mogły zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.. Minerały są najmniejszymi naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt