Jak dostać się do wojska

Pobierz

Odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy.. Armię po prostu.Żeby się do niej dostać trzeba spełnić wymagania jak do szkoleniówki + zdać maturę na poziomie (85% roz.. Mówimy, jakie warunki musisz spełnić, żeby zostać zawodowym żołnierzem i na jakich uczelniach .Jak dostać się do wojska, czy ktoś wie?. Następnie odbywasz wstępną rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w celu sprawdzenia posiadania ustawowych kwalifikacji do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, ustalenia motywów złożenia wniosku oraz dotychczasowych osiągnięć w służbie lub pracy.Po licencacie lub magisterce - jeśli nie chce Ci się dalej uczyć idziesz do woja mająć NSR nie będzie problemó- druga opcja idziesz do Szkoły Wyższej - podoficerskiej lub oficerskiej a pożniej na etat do wojska.. Ale należy pamiętać, że do wszystkich przekazcie spełniać pewne wymagania, związane z moralnym zdrowiem psychicznym, dopasowane призывному wieku (18 — 35 lat), sprawnością fizyczną do służby w wojsku itp.O tym, czy ktoś spełnia warunki fizyczne i zdrowotne ma świadczyć wpis uzyskany podczas wstępnej kwalifikacji wojskowej.. KROK 5.. Służba pełniona w WOT ma charakter rotacyjny - w jednostce wojskowej, co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjny (poza jednostką wojskową) i trwa od 1 roku do 6 lat - osoby zainteresowane mogą wnioskować o jej przedłużenie..

Rekrutacja do wojska .

Wojsko polskie - rekrutacja.. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów (w tym wyników w nauce) oraz rozmowę kwalifikacyjną, a następnie badanie przez Wojskową Komisję Lekarską i w wojskowej pracowni psychologicznej.Złożenie wniosku o przyjęcie do służby lub pracy i wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (wzór znajduje się na oficjalnej stronie internetowej ŻW).. Wniosek możesz też wypełnić w WKU.Jeśli wybrana oferta znalazła, można przystąpić do wypełnienia odpowiedniego formularza.. Kandydat na żołnierza OT będzie musiał zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) i zapoznać z jego nową jednostką.. Oczywiście opcji mamy przynajmniej kilka, tak .. Coraz więcej osób, wiąże swoją przyszłość z wojskiem, co za tym idzie zastanawia się nad możliwością dostania się do takich właśnie służb mundurowych.. To tam możemy poznać wszystkie informacje na temat tego, jak dostać się do wojska, jak wygląda rekrutacja, jakie dokumenty musi posiadać kandydat itp.Obowiązkowo do prośby trzeba dołączyć kopię dowodu osobistego (po okazaniu oryginału) oraz odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie (albo kopię oryginału po jego okazaniu).. Nabór do armii jest wieloetapowy i odbywa się w oparciu o konkretne kryteria.. Podziel się na Facebooku..

Oficerka daje ci większą szansę ...Jak dostać się do wojska.

Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania i testy.. ang) oraz dochodzi jeszcze ci rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.. Żeby dostać się do wojska, możesz wybrać jedną z 3 opcji: służba kandydacka, czyli ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych, po których zostaje się podoficerem lub oficeremPodstawowe warunki, które muszą spełnić kandydaci do wojska, to: •niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, •pełnoletność,•posiadanie odpowiedniej kwalifikacji zezwalającej na pełnienie służby, •nieposzlakowana opinia, •fizyczne i psychiczne predyspozycje do pełnienia służby wojskowej, •posiadanie wykształcenia podstawowego,•odpowiedni stan zdrowia (stwierdzona kategoria D lub E powoduje, że kandydat nie może ubiegać się o pracę w wojsku).Jak dostać się do wojska?. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.. Odpis skrócony aktu urodzenia.. wojska: -Co zrobić, aby dostać się do wojska z lepszym stopniem niż szer/st.szer, jakieś studia wojskowe, jakie, gdzie?Każda ze służb ma swoje określone wymagania.. Przez.. - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR, - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym .Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można złożyć przez internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub pobrać wniosek tutaj, wypełnić go i dostarczyć do WKU właściwego dla Twojego miejsca zameldowania osobiście lub pocztą..

Aby dostać się do wojska, należy spełnić szereg niezbędnych wymogów.

KROK 4.. Podpisz kontrakt.Absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w wojsku, mają do wyboru kilka różnych typów placówek: liceum wojskowe (w tym liceum z internatem ), technikum wojskowe, liceum ogólnokształcące z klasą mundurową lub wojskową, technikum z klasą mundurową lub wojskową.Chcesz dostać się do wojska jako ochotnik i rozpocząć zawodową służbę wojskową?. W WOT, podobnie jak w innych rodzajach służby .Co do wojska za granicą to np w Anglii jest coś co się nazywa Territorial Army (TA) - coś jak te NSR w Polsce.. KROK 6.. Złóż dokumenty we wskazanym miejscu i czekaj na informacje.. W najlepszej sytuacji są absolwenci kierunków technicznych: informatyki, elektroniki i telekomunikacji, mechanika i budowa maszyn.Chciałbym po technikum pójść do wojska, ale nie na szeregowca, tylko wyższy stopień, aby zarobki były warte takiej pracy, więc mam do was zapytania dot.. KROK 3.. Przede wszystkim jest to polskie obywatelstwo, niekaralność za przestępstwa umyślne, pełnoletność, nienaganna opinia, zdolność psychiczna oraz fizyczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.. Wszystkie te wymagania i kryteria jakimi kierują się komisje rekrutacyjne określają rozporządzenia ministra obrony narodowej.Wymogi do wojska..

Np. żeby dostać się do żandarmerii wojskowej należy mieć co najmniej 175 cm wzrostu (nie dotyczy kobiet).

Warunk to obywatelstwo, czyli 5 lat w UK, znajomość angielskiego, zwyczajów i historii kraju plus 1000 Funtów za aplikacje i egzaminy.Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.. To moje marzenie od dziecka, ale nie ma już tego obowiązkowego poboru i ja nie wiem jak dostać się do wojska w dzisiejszych czasach.. Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do WKU, WSzW, szkoły lub jednostki wojskowej.. Odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia.. Dostarczając niezbędne dokumenty, otrzyma się niezbędne instrukcje, a także skierowanie na potrzebne badania zdrowotne i psychologiczne.Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań: - wykształcenie min.. Poziom B2 jest poziomem minimalnym, ponieważ już po 2 roku zdajesz wstępne egzaminy na C1.. Gdy uda się to zrobić, zostanie skierowany na badania psychologiczne.Jak można się domyślić, pomocna w tym przypadku jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, czyli WKU.. Redakcja - 7 sierpnia 2020.. W drodze kwalifikacji sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata.Kandydat na szeregowego zawodowego, który chce iść do wojska, musi złożyć komplet dokumentów (życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia, poświadczenie o niekaralności, odpis potwierdzający wykształcenie, kopię dowodu osobistego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności).Naborem wniosków do służby wojskowej zajmuje się Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), której placówki ulokowane są w wielu miastach na terenie całego kraju.. Nie chodzi mi o szkołę wojskową, tylko normalne, regularne wojsko.. Otóż są nimi: ukończenie 18 roku życia; posiadanie przynajmniej gimnazjalnego wykształcenia; niekaralność; posiadanie polskiego obywatelstwa; posiadać pełnię praw publicznych; zaliczenie testów sprawnościowych i psychologicznych.Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj sił zbrojnych.. Podstawa aby się dosać: egzamin z w-fu, przejście badań medycznych i psychtestówDo wniosku, osoba ubiegająca się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, powinna dołączyć: Życiorys.. Aby zostać żołnierzem, należy spełniać podobne wymogi jak w przypadku innych służb mundurowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt