Sąd rejonowy wzory i formularze

Pobierz

Informacje dodatkowe dla interesantów.. wzór nr 1 - pozew .. Wzory i formularzeWzory i formularze - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.. Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.. Formularze stosowane w postępowaniu cywilnym i innych postępowaniach dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.. Skargi i wnioski.. Zarządzenie 1/16 Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu świadka z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie Sądu Rejonowego w Legionowie oraz zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie.Sąd Rejonowy w Słupsku ul. Szarych Szergów 13 tel.. Katalog .Wzory i formularze pism procesowych w postępowaniu wieczysto księgowym: 1. wzór nr 3 - apelacja .. 59 84 69 200 fax 59 84 20 039 NIP 839-18-74-479 REGON 000322614 Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w SłupskuTłumacze przysięgli.. E-Wokanda: spis aktualnych spraw sądowych.. Załączniki.. Dostęp do informacji publicznej.Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42 88-100 Inowrocław Regon: 000321543 NIP: 556-11-45-827 e-mail: ..

Wzory i formularze.

otwiera się w nowym oknie.. Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie .. Kontakt ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk • tel./fax /087/ 610-23-56 • [email protected] • 2021Sąd Rejonowy w Nisku.. 16709 widoków.. Sądy okręgu tarnobrzeskiego: Wybierz Sąd .. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Sąd Rejonowy w Mielcu Sąd Rejonowy w Kolbuszowej.. załącznik do rozporządzenia MS (wzór formularza) .Wzory i formularze dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Grójcu: Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy.. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .. Biegli sądowi.. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia.. KW-OZN - Załącznik oznaczenie działki ewidencyjnej.. Sąd Rejonowy w Chorzowie uprzejmie informuje, iż zamieszczone poniżej wzory wniosków nie zostały udostępnione w opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości katalogu usług.Informacje dotyczące realizowanego projektu oraz wzory wniosków i formularzy dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz w wersji edytowalnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Wdrożenie Standardów Obsługi Interesanta.. Opłaty.. Załatw sprawę przez Internet.. : 52 58-78-504 NIP: 953-11-49-225 REGON: 000321483 i formularze A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie..

Strona główna;Wzory i formularze.

Ogłoszenia.. Działalność sądu.. Wniosek / Skarga do Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie ( plik word) Formularze Ministerstwa Sprawiedliwości.. Struktura organizacyjna.. KW-PP- Załącznik - Pełnomocnik/ przedstawiciel ustawowy.. 24130 widoków.. Sądy okręgu tarnobrzeskiego: Wybierz Sąd .. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Sąd Rejonowy w Mielcu Sąd Rejonowy w Kolbuszowej.. (drukować dwustronnie).. Sposoby przyjmowania, załatwiania i przydziału spraw.. Godziny urzędowania.. Wzory pism procesowych.. 4.Sąd Rejonowy w Ełku.. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności.Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.. Dojazd do Sądu.. Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce.. Obywatel w postępowaniu cywilnym .. Ochrona danych osobowych.. Obwieszczenia o licytacjach komorniczych.Wzory i formularze.. KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.. Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony został portal internetowy, na którym obok informacji dotyczących określonych postępowań znajdą również Państwo wzory .Wzory dokumentów dotyczące zasad zwrotu kosztów podróży świadkom i osobom im towarzyszącym, tłumaczom oraz specjalistom niebędącym funkcjonariuszami organów procesowych; Wzory dokumentów dotyczące zasad zwrotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zamieszkania do siedziby sądu; Ministerstwo Sprawiedliwości - Wzory i formularzeWzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP..

: 17 email: ...Wzory i formularze.

14 6807 600 (centrala) fax 14 6807 627. ąd Rejonowy w Nisku.. Wzory wniosków dostępne są także w: Biurze Obsługi Interesanta oraz w zakładce: Sprawy upałościowe.. Nawigacja.. E-Wokanda: spis aktualnych spraw sądowych.. Wzór formularza - Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.11.2020r.. Karty usług podstawowych obejmują usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne np.: wgląd w akta, wydawanie odpisów i kopii, zwrot .Wzory i formularze.. Centrala Sądu 52 359-26-00 Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14 tel.. wzór nr 2 - wniosek .. Wzory i formularze .. Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut.. (Dz.U .Sąd Rejonowy w Dębicy ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica.. otwiera się w nowym oknie.. 52 359 26 20; 52 359 26 21Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .. wzór nr 4 - zażalenie .. Menu główne.. Wzory i formularze.. Sąd Rejonowy w Sokółce nie posiada stron na portalach społecznościowych.Sąd Rejonowy w Żarach Wzory i formularze :: Sąd Rejonowy w Żarach Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.Wzory i formularze..

Wzory i formularzeWzory i formularze Menu.

Orzecznictwo.. Dokumenty znajdują sie na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie .Wzory i formularze.. Wirtualny Agent Biura Obsługi Interesanta.. 47757 widoków .. do 16.07.2021 do godz.17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu SOWKW w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie - związane jest to z migracją aplikacji do domeny centralnej.. Zarządzenie 1/16 Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu świadka z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie Sądu Rejonowego w Legionowie oraz zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie.Wzory i formularze.. wzór nr 5 - sprzeciw .Wzory i formularze Drukuj Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu i adresie poczty elektronicznej , o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 85 - 131 Bydgoszcz tel.. Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.. Podstawa działania.. Ogłoszenia w sprawie.. Wniosek o dokonanie fotokopii z akt sprawy.. Majątek Sądu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt