W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu państwa

Pobierz

z 2016 r.,Informacja o przekazanych darowiznach składników rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r poz. 2004), którym można przekazać lub darować .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa uznany za uchylony (spr: 2019-11-07 05:40:02) Dz.U.. 2019 poz. 2004 ze zm.) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez .Pokaż wyniki dla: wszystkich słów dokładnej frazy Sortuj: wg trafności wg daty publikacji Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij closew sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa Na podstawie art. 5 ust.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.Dz.U.. Oferty lub wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 12:00 do siedziby PKN w Warszawie, ul.Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U..

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Na podstawie art. 5 ust.

2019 poz. 2004 ze zmianami) informuję, iż ministerstwo rozwoju, pracy i technologii posiada do zagospodarowania w drodze sprzedaży zbędne składniki majątku …5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust..

z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut.

§ 2.Rozporządzenie określa szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek.. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa: Organ wydający: Rada Ministrów: Status aktu prawnego: Obowiązujący: Data ogłoszenia: 2017-04-06: Data wydania: 2017-04-04: Data wejscia w życie: 2017-04-07: Treść dokumentu:zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu państwa, uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 lipca 2017 r. została zakończona procedura nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego innej jednostce administracji rządowej - dwóch …Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 728 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie .Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa..

§ 2.działając w oparciu o przepisy rozporządzenia rady ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu państwa (dz.u.

2017 poz. 729 podstawa: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym : WDU20170000729 Otaguj aktDz.U.. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu .Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane pozyskaniem składników .Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U..

Dotyczy ono m.in.:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Pokaż treść w pełnym oknie .

z 2017 r. poz. 729 - Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Organ wydający RADA MINISTRÓW Status aktu prawnego obowiązujący Data ogłoszenia 2017-04-06 Data wydania 2017-04-04w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Na podstawie art. 5 ust.. Permalink ELI: .. Skarb Państwa ;Rozporządzenie określa szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek, w ramach gospodarowania nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa.. 2021 r. poz. 1782 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwaw sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt