Edukacja techniczno-informatyczna up

Pobierz

wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu.. Studiując edukację techniczno-informatyczną zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.. 12 662 61 12 e-mail: Matematyka Fizyka studia I stopnia studia II stopnia: Agnieszka Michniak-Kolosek pok.. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 1 marca 2021 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna.. I rok "Fizyka - laboratorium"Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych.UP KEN, Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.). Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II .Edukacja Techniczno - Informatyczna; Studia podyplomowe; Semestr zimowy 2017/2018..

edukacja techniczno -informatycznaOgólnie.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.. zimowy 2017/2018) Edukacja Techniczno - Informatyczna (sem.. Podchorążych 2 30-084 Kraków.. Pracownik.Studia edukacja techniczno-informatyczna Filtr województwo: wszystkie dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubuskie lódzkie lubelskie mazowieckie małopolskie opolskie podlaskie podkarpackie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskieUczelnie, studia Edukacja techniczno-informatyczna Lublin niestacjonarne?. Zobacz co oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi daje możliwość wymiany .W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 4 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna.. wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu.. zimowy 2017/2018) Bioinformatyka IV rok (sem.. Prestiż uczelni to wynik wytężonej pracy wykwalifikowanej kadry gwarantującej studentom wysoki poziom ich nauczania.. Sekretariat: pokój 32 Telefon: 12 662 63 31 E-mail: techniczno- informatyczna - Uniwersytet Pedagogiczny im..

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów ...UP KEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)

(UP) im.. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, .Projekt "Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 - "Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna", poz. 169 - 171.. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej BG: tel.. Studia dzienne, zaoczne a może podyplomowe?. Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia pierwszego stopnia) ma wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna.Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna.Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia) ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki.Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych .Uniwersytet Pedagogiczny im..

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do osób będących w ...UP KEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)

zimowy 2017/2018)*Studia 1,5 roczne magisterskie stacjonarne i niestacjonarne edukacja techniczno-informatyczna realizowane ze wsparciem projektu Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP w ramach zadania: Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna.Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA USTALENIA OGÓLNE Studia ko ńcz ą si ę nadaniem tytułu zawodowego in Ŝyniera.. wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu.. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Edukacja techniczno-informatyczna Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych; bankowości; administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej; agencjach reklamowych i interaktywnych; działach marketingu i promocji; administracji systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwachChęć przepisania zaliczenia prosimy zgłaszać do końca listopada za pomocą elektronicznego formularza (link poniżej) do osoby odpowiedzialnej za Państwa kierunek studiów..

Absolwenci studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii ...Edukacja techniczno-informatyczna: studia I stopnia studia II stopnia: Katarzyna Suder-Janiczek pok.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, w tym pogłębienie wiedzy z zakresu obsługi specjalistycznego .Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-lnformatyczna (studia 11 stopnia) ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk inźynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny lnżynierii materiałowej oraz dodatkowo z dyscyplin: Automatyka,Edukacja techniczno-informatyczna - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120.. zimowy 2017/2018) Bioinformatyka I rok (sem.. Fizyka z matematyką II rok (sem.. Fizyka I stopnia: II rok "Fizyka materii" Fizyka II stopnia: I rok "Fizyka nauczycielska" I rok "Fizyka z optoelektroniką" Studia Podyplomowe "Podstawy fizyki współczesnej I - laboratorium" Edukacja Techniczno-Informatyczna.. Liczba godzin zaj ęć dla studiów stacjonarnych wynosi 2400, a dla studiówEdukacja Techniczno-Informatyczna; Semestr letni 2018/2019.. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów (w przypadku studiów 4-semestralnych) lub II semestr studiów (w przypadku studiów 3-semestralnych).. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt