Proces pielegnowania pacjenta cukrzyca

Pobierz

-wdrożenie diety cukrzycowej, -regularne przyjmowanie posiłków, - regularny pomiar poziomu glukozy we krwi,wej jest podobne u pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2, jednak większość pacjentów ze schyłkową chorobą nerek ma rozpozna-ną cukrzycę typu 2, co wiąże się z jej częstszym występowaniem w populacji.. Najczęściej… 0 Komentarzy 2020-10-27 Procesy pielęgnowania/ Strefa studentaPlik plan pielęgnacji Cukrzyca.doc na koncie użytkownika dzzzasta • folder Procesy pielęgnacyjne • Data dodania: 28 wrz 2010Możliwość wystąpienia hipo - i hiperglikemii.. Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego, Pielęgniarstwo.. - niedopuszczenie do powstania powikłań.. Utrzymanie optymalnego poziomu glukozy w surowicy krwi, .. Proces pielęgnowania ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym Kategoria » Ginekologia i położnictwo Problemy pielęgnacyjne: 8 1.Niepokój i strach pacjentki o utrzymanie ciąży, obawy przed długotrwałą hospitalizacją, 2.Pacjent chory na cukrzycę powinien w szczególności: I.Prowadzić samokontrolę (pomiar glikemii, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, kontrolę glikemii i acetonu w moczu, masy ciała, pielęgnacji stóp), II.. -regularne posiłki.. Opis przypadku PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z OSTRYM.2.. Rozpoznanie Nefropatię cukrzycową należy podejrzewać u pacjentów z każdą postacią cukrzycy i albuminurią..

- uspokojenie pacjenta, - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Przyjmować zlecone przez lekarza leki / insulinę, III.. Wydalanie .Najważniejsze problemy nalezy wypisać na początku i dotyczą one głównej choroby zagrażającej życiu, np. jeśli pacjent ma cukrzycę i zapalenie płuc to skupiamy się najpierw na problemie z utrzymaniem prawidłowego poziomy glukozy by nie doprowadzić do powikłań, a potem wypisujemy problemy dotyczące zapalenia płuc.Przygotowuje chorego z cukrzycą do badań specjalistycznych, rozpoznaje ich możliwe powikłania i zapewnia opiekę po wykonaniu tych badań.w sposób wyczerpujący PZ_B_07_U_2 Realizuje proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą i zespołem Nie realizuje procesu pielęgnowania pacjenta z cukrzycą i zespołem metabolicznym.. Brak kontroli pozio-mu cukru skutkuje powikłaniami mikronaczyniowymi Ryc. 3.- zapoznanie pacjenta z dietą cukrzycową.. Okre ślenie udziału piel ęgniarki w rozwi ązywaniu problemów piel ęgnacyjnych pacjenta w ostatnim stadium choroby.. Zadania piel ęgniarki w leczeniu chorego.. Pacjent z cukrzycą wymaga stałej kontroli poziomu glukozy .Zapobieganie powikłaniom cukrzycy w ciąży, 3.. - unormowanie poziomu glukozy we krwi.. prawidłowa pielęgnacja stóp; noszenie dobrze dobranego obuwia; wkładki korygujące i podtrzymujące sklepienieProces pielęgnowania na podstawie Międzynaro-dowej Klasyfikacji Opieki Pielęgniarskiej przestawiono w tabeli 1 [4]..

pielegnacja pacjenta z zapaleniem płuc, Procesy Pielęgnacyjne.

-regularny pomiar poziomu.. Po zjedzeniu obfitego posiłku poziom glukozy wyniósł 425 mg% U pacjentki rozpoznano cukrzycę.Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.-> Czy możliwe jest uzyskanie cukrzycy z coli Posts about Cukrzyca proces pielegnowania written by procespielegnowania.Proces pielęgnowania Diagnoza pielęgniarska (wstępna): Pacjent lat 51 z rozpoznaną cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym.. PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Wyrównanie zaburzeń KoUstalenie planu opieki na podstawie postawionej diagnozy i celu pielęgnowania: Na proces pielęgnowania składa się określenie w uporządkowany i systematyczny sposób indywidualnych problemów zdrowotnych pacjenta z cukrzycą, czyli diagnozy pielęgniarskiej, ustalenie planów ich rozwiązania, realizacja tych planów i ocena stopnia efektywności osiąganej w radzeniu sobie ze zidentyfikowanymi problemami pacjenta z cukrzycą.. Omówienie roli piel ęgniarki we współpracy z rodzin ą chorego.Poziom cukru we krwi wynosił 50 mg%.. -unormowanie poziomu glukozy we krwi.. Powłoki skórne chorej blade, chora pobudzona, wystąpiły drgawki i przyspieszone tętno, ciśnienie krwi w chwili przyjęcia 170/110mmHg..

Hospitalizowany z ...Cukrzyca - interna, proces pielęgnowania.

Proces napisany jak by przyjęta była pacjentka po zwykłym osłabieniu i lekarz nie wiedział jeszcze co jej jest, a nie jak proces, który wykonuje pielęgniarka, gdzie wywiad i rozpoznanie zostały już przeprowadzone w diagnosyce przez lekarza.Proces pielęgnowania - Cukrzyca Cukrzyca jest przewlekłą choroba metaboliczna charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, która z czasem prowadzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz nerwów a w konsekwencji narządów (serca, nerek, oczu).. podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi.ROLA PIELĘGNIARKI W PRZYGOTOWANIU PACJENTA W PODESZŁYM WIEKU Z CUKRZYCĄ DO SAMOOPIEKI 559 • cukrzyca typu 2 - zwana insulinoniezależną, która jest dużo powszechniejsza (90% przy-padków).. regularny pomiar poziomu glukozy we krwi.. Omówienie Cukrzyca jest schorzeniem, które wymaga od pa-cjenta regularnej samokontroli i przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz leczniczych.. Nawet w przypadku niewielkiego owrzodzenia może dojść do zakażenia i bardzo gwałtownej progresji zmian.. Realizuje procesPozycjonowanie pacjenta Promowanie samoopieki, nauczanie o samopielęgnacji Monitorowanie odpowiedzi na leczenie, monitorowanie wyników laboratoryjnych, monitorowanie parametrów życiowych Nauczanie radzenia sobie z bólem Nauczanie o chorobie, ocena stanu wiedzy chorego, kontrola objawów Zarządzanie chorobągnacji..

Wszytkim pacjentom trzeba ...Proces pielęgnacyjny pacjenta dializowanego, Studium medyczne.

regularne przyjmowanie posiłków.. Proces pielęgnowania - Cukrzyca Cukrzyca jest przewlekłą choroba metaboliczna charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, która z czasem prowadzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz nerwów a w konsekwencji narządów (serca, nerek, oczu).U każdego pacjenta z cukrzycą należy przeprowadzić całościowe badanie podmiotowe, uwzględniając: · skargę główną; · aktualne i wcześniejsze leczenie cukrzycy; · dolegliwości ze strony poszczególnych układów i narządów; · choroby towarzyszące;Obserwacja w kierunku hiperglikemii -pobranie krwi na profil glikemii -poinformowanie pacjenta o objawach hiperglikemii -edukacja pacjenta w kierunku powikłań hiperglikemii -dieta cukrzycowa -wyrównanie zaburzeń glikemicznych -obniżenie BMI -pobranie moczu do badań w kierunku ciał ketonowych namówienie pacjenta na wysiłek fizyczny w zależności od samopoczucia -podaż leków hipoglikemizujących do ustnych Działanie długofalowe, ze względu na wysokie wartości cukru we krwi .Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą.. -wdrożenie diety cukrzycowej.. Czyli, albo wzrost cukru, albo spadek.. - zapobieganie wystąpieniu powikłań ze strony układu krążenia.. Słowa kluczowe: cukrzyca, zespół stopy cukrzycowej, amputacja kończyny, rola pielęgniarki, ICNP Abstract Introduction Diabetes is undoubtedly one of the biggest problems of the contemporary medicine.Niepokój związany z hospitalizacją Zminimalizowanie napięcia emocjonalnego, likwidacja niepokoju · Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa · Pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych · Nawiązanie kontaktu z pacjentem · Szczere informacje, wyjaśnienia · Ograniczyć ilość osób przebywających na sali · Organizacja czasu wolnego 3.Opublikowano: 19 czerwca 2015.. Każde przerwanie ciągłości skóry pojawiajace się w obrębie stopy u chorego na cukrzycę, stanowi czynnik ryzyka późniejszej amputacji i wymaga bardzo szybkiej interwencji.. wdrożyć dietę cukrzycową.. Chora świadoma, zorientowana co do miejsca pobytu.. Pacjent dopiero co z rozpoznaną cukrzycą, niewyrównaną.. Prowadzić zdrowy styl życia (stosować zaleconą dietę, umieć dobrać i uprawiać aktywność1.Możliwość wystąpienia hipo - i hiperglikemii.. - prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi.Jest ALBO hiperglikemia, ALBO Hipoglikemia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt