Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach

Pobierz

Starsza pani kupuje.. Wczoraj zjadła cztery kubeczki czekoladowych i dzisiaj boli ją gardło.4 Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach.. (8.06) _____ odbędzie się .. Zapisz za pomocą cyfr podane daty.. W nawiasach […] określ rodzaj każdego z nich - główny, W nawiasach […] określ rodzaj każdego z nich - główny, porządkowy, zbiorowy.Jutro idziemy na sanki.. Skre śl bł ędny zapis wyra żenia przyimkowego: z nad morza/ znad morza, po nad chmurami/ ponad chmurami, z mn ą/ ze mn ą, nad wszystko/ nade wszystko, w śród nocnej ciszy/ w śród nocnej ciszy 14.Podkre śl liczebniki pięść, pi ęciolatek, jeden, jednoosobowy, troje, trojaki, sze ść, cz ęść, osiemna ścioro, osiemnastolatek 15.Zapisz liczebniki za pomocą cyfr arabskich.. Zabawimy tam do wieczora, ponieważ bardzo lubimy zimowe zabawy.. Statek napędzany był (16) .. parami wioseł.. KLASA 8A,8B,8C J. NIEMIECKI-KLASA VIII A, B, C i UCZ.. Dzisiaj przygotowujemy się do zabawy.. W tym celu wstaw w puste kratki cyfry od 1 do 3.9.Z podanego tekstu wypisz czasowniki w formie osobowej i określ ich: osobę, liczbę, czas.. NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO data: 22.. Pomyślałem więc, że należałoby tę listę wzbogacić o krótki wstęp teoretyczny.. Napisz pełne nazwy przypadków.. Przy dobrym wietrze stawiano żagiel.Zapisz słownie i odmień podane w nawiasach liczebniki oraz rzeczowniki i przymiotniki..

1.Czy znasz tych... - MidBrainartZapisz słownie liczebniki podane w nawiasach.

Weźmiemy ze sobą kanapki, herbatę i ciastka.slownie,slownie.pl,slowenien,słownie kwota,słownie liczby,słownie złotych,slownie cyfry,slowniek,Zapisz słownie podane w nawiasach liczebniki porządkowe.. b) Ola poleciła mi świetną książkę o (Aleksander Fredro).. (dopisz 2 przydawki) 2.. Uzupełnij zdanie odpowiednio dobranym przyimkiem złożonym.Sprawdzian z części mowy klasa V (dostosowany do możliwości ucznia- dostosowanie wymagań edukacyjnych) 1.Z podanego tekstu wybierz i wpisz do tabeli poznane części mowy.. 2014-11-27 15:43:14; Uzupelnij zdania na podstawie wskazowek w nawiasach 2012-04-01 12:21:16 Wskazówka: Korzystaj z tabelki z liczebnikami, znajdującej się w zadaniu 1 na stronie 24 w podręczn Odpowiedź na zadanie z Всё просто!. 1Zapisz słownie podane liczebniki ułamkowe 2010-12-12 16:24:41 Napisz słownie podane liczby : 2015-03-28 13:30:32 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrazy .Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach.. Kiedyś wspłpracowałam z tymi .. (2 panie), ale nie wiedziałam, że każda z nich miała po .Zapisz słownie i odmień podane w nawiasach liczebniki oraz rzeczowniki i przymiotniki.. Weźmiemy ze sobą kanapki, herbatę i ciastka.. 1.Czy znasz tych .. (2 panowie)?. Zasady tworzenia liczebników porządkowych w języku niemieckim..

Wynik zapisz słownie.

10.Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach: a)ile?Jest to po prostu lista liczebników porządkowych od 1 do 20 i tyle.. Pamiętaj o postawieniu kropki po liczebnikach .. Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach datami zapisanymi słownie.. W nawiasach […] określ rodzaj każdego z nich - główny, porządkowy, zbiorowy.. Określ rodzaje liczebników.. W (1880) .. roku znaleziono w Norwegii dobrze zachowany statek wikingów, który potem wiernie zrekonstruowano.. "Samochód jest tylko nowinką" - zapewniał w (1907) .. ile lat upłynęło od podanych wydarzeń.. 2010-12-31 16:05:32; Przepisz podane zdania,nadając rzeczownikom w nawiasach odpowiednią formę.. liczebniki od 1 do 19 otrzymują końcówkę -te (w mianowniku), np.: 4. der, die, das vier te 10. der, die, das zehn teZapisz słownie liczebniki podane w nawiasach.. a) W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych poznał wielu (Amerykanin).. Wynik zapisz słownie.. Zaczęło padać.Podane w nawiasach wyrazy napisz w poprawnych formach (liczebniki słownie).. 2012-02-04 12:51:13; Uzupelnij zdania?. 2012-06-12 15:49:01 Zapisz słownie podane liczebniki tak jak należałoby je przeczytać w tekscie 2011-04-24 20:43:44Zadanie: 1 zapisz słownie liczebniki umieszczone w nawiasach Rozwiązanie:1 ile trzynaście godz 2 który zkolei czwarty turysta 3 ile dziewiętnaście kg 4 która z kolei jedynasta, jedenasta min 5 ile szecscdziesiąt cztery namioty 6 które z kolei szóste muzeum myślę i mam nadzieję, że się przydałam i choć troszkę i odrobinkę pomogłam ciLiczebniki podane w nawiasach zapisz słownie w odpowiedniej formie..

... 5 Rozwiń zdania zgodnie z instrukcjami podanymi w nawiasach.

2012-03-19 15:34:10; Uzupelnij zdania?. Liczebniki podane w nawiasach zapisz słownie w odpowiedniej formie.. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej wyrażenie "czerwone jabłko".. Długość statku wynosiła (24) .. metry, a szerokość prawie (5) .. metrów.. Dziewczynka wyszła rano z psem na spacer.. c) Na polanie w lesie leżało wiele zwalonych (pień).. Zamień podkreślone części mowy odpowiednimi zaimkami, określ rodzaj użytych zaimków.. Następnie uporządkuj je w kolejności chronologicznej.. Oblicz, ile lat upłynęło od podanych wydarzeń.. Mała Kasia bardzo lubi lody śmietankowe.. (dopisz 2 dopełnienia) 3.. 2009-11-01 20:40:52 Napisz słownie następujące liczebniki .. 2010-09-21 21:09:15Zapisz słownie podane liczebniki ułamkowe 2010-12-12 16:24:41 Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie .. Określ formy czasowników( liczbę, osobę, czas, rodzaj, tryb) przyjadę - poszliby-napisał - 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt