Środki stylistyczne i ich funkcje ćwiczenia

Pobierz

B. Fragment 2.Połącz środki stylistyczne z ich nazwami.. Przyklad z tekstu Wóz nurza sie w zielonošé i jak lódka brodzi.. Dzięki tej lekcji: 1. podkreślają coś, nadają rytm, pokazują uczucia, tworzą nastrój .Nie wystarczy jednak wtedy stwierdzenie, że "autor użył w tekście wielu środków stylistycznych: epitetów, metafor i symboli".. Oceń typ porównania i wyjaśnij kontekst kulturowy, jakiego używa poeta.Do kaŽdego z podanych przykladów z utworu dopisz nazwe šrodka stylistycznego i okreél funkcje, jakq pelni on w utworze.. Po co poeci umieszczają je w swoich wierszach?. Na koniec wykonacie kilka ćwiczeń.1) epitet a) cudowna pogoda b) jasne jak słońce c) słońce się śmieje d) piękna niczym wschód słońca 2) epitet a) telefon podskakuje b) telefon wibruje c) nowoczesny telefon d) telefon leżał niczym plażowicz na leżaku 3) ożywienie a) utworzyły się zaspy śniegu b) pada śnieg c) bałwan mrugnął do mnie d) zimne jak lód 4) ożywienie a) termometr …a) wyraz dźwiękonaśladowczy b) zdrobnienie c) uosobienie d) apostrofa 2) złote serce - dobry człowiek a) porównanie b) pytanie retoryczne c) epitet d) metafora 3) mała dziewczynka a) ożywienie b) apostrofa c) metafora d) epitet 4) sierce a) ożywienie b) apostrofa c) archaizm d) peryfraza 5) człowiek w podeszłym wieku - starzec a) uosobienie b) …ŚRODKI POETYCKIE I ICH FUNKCJA 1.Przypomnijmy wszystkie środki poetyckie: Źródło: Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty" Nowa Era..

TEMAT: Środki stylistyczne i ich funkcje.

23 pytań Język polski martaj.. str 315-316 oraz wykonaj kilka ćwiczeń (odpowiedzi prześlij tego samego dnia): 1.. Zapisz w zeszycie notatkę: Co to są środki stylistyczne?. Lekcja 11.. Podamy przykłady oraz wskażemy funkcje tychże środków.. Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.Lekcja 3/4/5.. 2.4.. Mówi muzyka .". 8.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmTemat: Środki stylistyczne.. Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. 2020-03-30. aktualizacja: UDOSTĘPNIJ: Egzamin ósmoklasisty.. Wyraz określający rzeczownik: Wyliczenie Animizacja/Ożywienie Porównanie Metafora Apostrofa Anafora Neologizm Oksymoron Onomatopeja Prozaizm Archaizm Personifikacja/ Uosobienie Epitet Hiperbola Eufemizm ReklamaPOWTÓRZENIE - dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań, np.: "Kto mówi?.

Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.

Leksykalne środki stylistyczne.. Należy wskazać niektóre z nich, spróbować odczytać ich znaczenia, odkryć funkcje, jakie pełnią w tekście.. Celem dzisiejszej lekcji jest wyodrębnienie obrazów poetyckich w poezji, a także wskazać w wierszu środki stylistyczne i ich funkcje.. Proszę: wykonajcie ćwiczenia 1. w karcie pracy, polegające na wskazaniu sposobów użycia magicznych przedmiotów przedstawionych na rysunkach; Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). Przy porównaniu napisz P, przy epitecie Ecel zastosowanla nadaje tekstowi rytm zwraca uwagç na powtarzane wypowiedzenie, z czego wyni- ka, že jest ono istotne w tek- scie wyražnie okreéla stanowisko osoby mówiacej zaostrza uwage czytelnika ožywia i urozmaica styl wypo- wiedzi czesto nadaje jej zwiezlošé dodaje utworowi wieloznacz- nošci, pozwala interpretowaé go na wiele sposobów …27.05.2020r.. Przy porównaniu napisz P, przy epitecie E a) ciemnozielonym, świeżym sianie ……… b) Z otworu czarnej strzechy ……… c) złote, migocące pręgi ……… d) Tyś jak lód ……… e) Wieją, wieją proporce (…) jak namioty ruchome wojsk ……… f) srebrnotęczowy sznur ……… 2. maggie16 4 lata temu 2388 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0 Udostępnij 35 Skomentuj 66 Super!. "Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Środki stylistyczne i ich funkcje poleca 82% 1749 głosów Treść Grafika Filmy Onomatopeja - wyrazy dźwiękonaśladowcze..

Środki stylistyczne w języku polskim.

Już wieszSprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.. Rodzaje środków stylistycznych Wśród środków stylistycznych wyróżniamy:Środki stylistyczne (określane również jako środki wyrazu artystycznego lub środki artystyczne) to zabiegi językowe, pozwalają na wyłonienie elementów wypowiedzi artystycznej (najczęściej poetyckiej) oraz umożliwiają dostrzeżenie funkcji, jaką poszczególne środki wyrazu artystycznego pełnią w konkretnym utworze literackim.ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Temat: Uwolnić wyobraźnię.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego.. Utwór ukaże wtedy nam swoje prawdziwe oblicze.Egzamin ósmoklasisty.. Na planszach zaznaczone są przykłady niektórych środków stylistycznych oraz ich funkcje.. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym, najczęściej używanym zabiegom tego typu pojawiającym się w wielu popularnych utworach.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?. r odki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych….. Ach, to nic - mówi - to tylko tryl .. Kto mówi?. Lekcja 11. określają miejsce i czas wydarzenia.. Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.. 2.Przeczytaj poniższe fragmenty "Reduty Ordona", wypisz wskazane środki poetyckie i zastanów się nad ich funkcją: A.Fragment 1..

Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.2.4.

To kilka chwil.. określają orzeczenie i odpowiadają na pytania przypadków zależnych.. Dają wrażenie muzyczności, śpiewności, a także pomagają budować nastrój.. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.Jakie są funkcje środków stylistycznych?. Świat - mówi - jak lalka znika.. Zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym 1.. Przypomnij sobie środki stylistyczne - podr.. drewniany stółzdrobnienie odpłynąć marzeniamiuosobienie szeleści porównanie niebieska sukienka metafora kotuś chmury biegną po niebieonomatopeja psisko Litwo!Środki stylistyczne, test z języka polskiego.. - mówi.. Do tej grupy należą:Znajomość środków stylistycznych i sprawne operowanie nimi pozwala twórcom literatury i mówcom sprawiać, że ich dzieła (lub wypowiedzi) są czytane i słuchane z zainteresowaniem.. Mistrzowskie użycie figur retorycznych to prawdziwa sztuka.. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Środki stylistyczne i ich funkcje.. Funkcja: wzbogacenie utworu Nowelizm poetycki - nowoutworzony wyraz na potrzeby utworu Zdrobnienie - utworzone za pomocą przyrostka, który ma w odniesieniu do wyrazu podstawowego wyrażać pomniejszenie np. Kotek.Pamiętaj przy tym, że funkcja środka stylistycznego zależy od kontekstu, czyli konkretnego tekstu, w którym się on pojawia.. • to elementy języka, które mają na celu pobudzenie wyobraźni odbiorcyTEMAT: ŚRODKI STYLISTYCZNE I ICH FUNKCJE Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie wszystkie środki stylistyczne.. Z kolejnych slajdów przeczytajcie dokładnie wszystkie informacje dotyczące środków stylistycznych.. Wyróżnia się kilkadziesiąt środków stylistycznych, dlatego omówienie każdego z nich może być nie lada wyzwaniem.. Wśród leksykalnych środków stylistycznych znajdują się: synonimy - wyrazy bliskoznaczne, których znaczenia są podobne, np. dom - mieszkanie, animizacja - przypisywanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom przyrody, np. drzwi piszczą, personifikacja - przypisywanie cech i czynności ludzkich zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom, np .Zestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt