Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

Przez cały okres stażu sumiennie wypełniałam obowiązki powierzone przez Dyrektora szkoły oraz występowała z własną inicjatywą działań na rzecz szkoły.sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego monika kiersztyn odbywajĄcej staŻ na stopieŃ nauczyciela mianowanego w zespole szkÓŁ nr 1 z oddziaŁami integracyjnymi w zamoŚciu.. w okresie 01.09.2008r.. Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco realizować zaplanowane działania, kontrolując stopień realizacji Planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji stażu Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem rodzicielskim, okres mojego stażu został przedłużony o czas nieobecności.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowałam całą wymaganą dokumentację.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. na stopień nauczyciela mianowanego.. studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów autystycznych..

Adres:Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Anita Stefańska.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. SFERA ORGANIZACYJNA "Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. 2 dyrektor szkoły może skrócić do roku i 9 miesięcy staż nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Janusza Kusocińskiego.. oraz Plan Rozwoju Zawodowego wraz z aneksem, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor..

2.Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: mgr …………………… Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół w WaganowicachZ chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę wszystkie wymogi konieczne do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.). Postępowanie egzaminacyjne i wniosek do komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opublikowano: 1 grudnia 2021 roku.Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany I.. W tym okresie pracowałam z dziećmi 4,5 i 6 letnimi.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Koźmin Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie ul..

1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. czas trwania stażu: 1.09.. NawojowaSprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01.r.. Zgodnie z przepisem art. 9c ust.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawie§ 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.. Realizacja .sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowska; Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Małgorzata SmolińskaEgzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.. zamość, 06.06.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Zapoznanie się z procedurą awansu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Damasławek Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU 1.. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań tam określonych.. czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2015 r. w Białej Niżnej.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt