Oke wyniki egzaminów zawodowych 2021

Pobierz

egzamin potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe - podstawa programowa z 2012r.. Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2018 i zimowej 2019.Wprowadź identyfikator i hasło.. Zgodnie z powyższym, na certyfikacie kwalifikacji zawodowej umieszczany będzie jeden wynik łączny z części pisemnej i części praktycznej.Mar 31, 2021Apr 19, 2021Jan 12, 2021Dec 8, 2021 Informujemy, że w wyniku skarg związanych z przechowywaniem w serwisie zbyt długiej historii zdawania egzaminów, udostępniamy wyniki z sesji egzaminacyjnych bieżącego roku.. Serwisy Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Gdańsku wykorzystują .Wyniki.. Egzamin ósmoklasisty.. Wyniki sesji sierpień - wrzesień 2020 egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2019.. Strona główna › .. › Wyniki i analizy › Rok 2021.Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty - maj 2021 - województwo świętokrzyskie.. Wszelkie informacje o wynikach z poprzednich sesji dostępne są w szkole, w której przeprowadzony był egzamin.Wyniki - egzamin zawodowy - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Wyniki - egzamin zawodowy Opublikowano 18 marca 2020 · Aktualizacja 4 kwietnia 2022 Wyniki indywidualne zdających znajdują się w dziale SERWISY dla zdających.. Sprawdzian.. Wyniki egzaminu ósmoklasisty - gminy.. 2020 sesja sierpień - wrzesień.. Egzamin gimnazjalny.. Procedury i załącznikiMay 25, 2022Wyniki szkół z egzaminu zawodowego (formuła 2019) - sesja czerwiec-lipiec 2021 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) - województwo łódzkie, sesja czerwiec-lipiec 2021 r.Aug 31, 2021Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Skale centylowe wyników ; Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły ; Rozkłady wyników i parametry statystyczne ; Wyniki tylko dla terminu głównego:Wyniki..

z egzaminów ogólnych.

- woj. dolnośląskie.. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Wersja do druku6 days agoZałączniki OKE; System obsługi egzaminu maturalnego SIOEO; Arkusze egzaminacyjne; Test diagnostyczny 2021; Informatory; Informatory o egzaminie maturalnym od roku 2022/2023; Wzory matematyczne; Opłata za egzamin; Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2012 roku - Formuła 2012.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistycznyInformacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2021 r. Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzamin.. 03/09/2021 Komunikat w sprawie publikacji wyników egzaminów zawodowych dla .. 27/08/2021Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - Rok 2021.. - woj. opolskie.. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty - styczeń 2021Jun 1, 2022Raporty - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Raporty 2021 rok INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, SESJA STYCZEŃ - LUTY 2021 R. INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, SESJA STYCZEŃ - LUTY 2021 R.May 31, 2022Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin główny Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin główny i poprawkowy, dane na dzień 29 września 2021 - Aktualizacja Zdawalność w województwie z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin głównyTermin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r. 27.05.2022: Rozpoczyna się wydawanie dyplomów zawodowych absolwentom branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o wydanie dyplomu do okręgowej .egzamin zawodowy - podstawa programowa z 2019r..

- woj. opolskie.Wyniki z egzaminów.

Egzamin maturalny.. Wyniki sesji styczeń - luty 2021 egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2017 i 2019.. Sesja czerwiec - lipiec 2021.. Dane podstawowe; 2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2011-2012; 2009-2010; 2007-2008; 2005-2006; .. Egzamin zawodowy "stary" (lata 2005-2017) Egzamin z kwalifikacji (Formuła 2012) Egzamin z kwalifikacji.Wyniki, sprawozdania; Klucze odpowiedzi; Archiwum; Egzamin zawodowy Formuła 2019.. - woj. dolnośląskie.. Egzamin ósmoklasisty; Egzamin maturalny; Egzamin zawodowy; Egzaminy eksternistyczne; Wnioski i druki; Apostille i uwierzytelnianie; Duplikaty i wymiana dokumentówBezpieczny powrót do szkoły (rok szkolny 2021/2022) Oświata i wychowanie; .. dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustali końcowy wynik egzaminów zawodowych, również według ustalonego wzoru.. Wyniki egzaminu ósmoklasisty - szkoły.. Mapa z wynikami egzaminu ósmoklasisty.. Opracowania wyników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt