Słownik synonimów scharakteryzować

Pobierz

przesądzić; umożliwić; ustalić; wpłynąć; wyznaczyć; zakwalifikować .. 02 ukonstytuować, zarządzić, zdeterminować.Synonimy dla słowa skonkretyzować to: nazwać, obliczyć, określić, opisać, oszacować, oznaczyć, scharakteryzować, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, stwierdzić, ująć, uregulować, ustalić, uznać, uściślić, wskazać, wychwycić, wymienić, wymierzyć, wyróżnić, wytyczyć, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, zdefiniować, przedstawić, wypowiedzieć, wyrazić, dopowiedzieć, wyszczególnić, wyłonić, wypunktować, podać do wiadomości, ujawnić .Synonimy dla słowa scharakteryzować to: określić, opisać cechy charakterystyczne, scharakteryzować, nazwać, obliczyć, opisać, oszacować, oznaczyć .SŁOWNIK SYNONIMÓW · wyrazy zaczynające się na sc sc.. ), wyszczególnić (podrz.). Przedstawiła wydarzenie za pomocą rysunków.. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.. Synonimy słowa scharakteryzować: ukazać, odzwierciedlić, zobrazować, przedstawić, nakreślić, określić, oddać, wyrazić, zilustrować, sportretować, opisać, rzucić coś na papier, przelać coś na papier, odmalować, pokazać, narysować, odtworzyć,Słowo charakteryzować posiada 81 synonimów w słowniku synonimów.. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.Zobacz 99 synonimów do słowa przedstawić w naszym słowniku..

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa) .

Zapraszamy!Scharakteryzować Synonim.. 02 nazwać, obliczyć, określić, opisać, oszacować, oznaczyć, scharakteryzować, skonkretyzować, sprecyzować, stwierdzić, uregulować, ustalić, uznać, uściślić, wskazać, wychwycić, wymienić, wymierzyć, wyróżnić, wytyczyć, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, zdefiniować.. Słownik synonimów \ Wyrazy na SC \ Synonim scharakteryzowa .01 określić, opisać cechy charakterystyczne, scharakteryzować.. uwarunkować; zdeterminować; Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa).. W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9 .. Synonimy słowa charakteryzować: opisywać, określać, przedstawiać, nakreślać, obrazować, ukazywać, cechować, rysować, odzwierciedlać, portretować, wyrażać, kreślić, malować, odmalowywać, odtwarzać, wyróżniać, oznaczać, być typowym, znamionować,Synonimy do słowa scharakteryzować 1. określić , opisać , wyobrazić , przedstawić , zobrazować , ukazać , wyrazić , oddać , sportretować , narysować , zilustrować , odzwierciedlić , przelać/rzucić coś na papier , dać wyraz czemuśNajpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa scharakteryzować to: rozplanować, ukazać, opisać, nazwać, poznaczyć, dać wyraz czemuś, pokazać, przedstawić, oddać, zobrazować, narysować, wyrazić, sformułować, sportretować, skonkretyzować, odzwierciedlić, zaprezentować, odmalować, naszkicować, odtworzyć, zilustrować, określić, rzucić coś na papier, przelać coś na papier, ponaznaczać, namalować, pooznaczać, poopisywać, nakreślić, określać, ..

W naszej bazie znajdziesz tysiące innych synonimów.

rozróżnić, nierozróżnieni, nierozróżnienia, nierozróżnieniach, nierozróżnieniami, nierozróżnienie, nierozróżnieniem .Dodaj nowe hasło do słownika.. Jeżeli znasz inne definicje pasujące do hasła "scharakteryzować, oddać, wyrazić" możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.. ), wypunktować (podrz.. ), wyliczyć (podrz.. BZ Bliskoznaczny.pluściślić inaczej oraz synonimy dla słowa uściślić to: sprecyzować, uściślić, dookreślić, doprecyzować, określić, uszczegółowić, wyznaczyć, nazwać .Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego.. Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego.. Każde nowe znaczenie przed dodaniem do naszego słownika na stałe musi zostać zweryfikowane przez moderatorów.03 nazwać, obliczyć, określić, opisać, oszacować, oznaczyć, scharakteryzować, .. OKREŚLIĆ obliczyć, wskazać, wyznaczyć OKREŚLIĆ01 nazwać, obliczyć, określić, opisać, oszacować, oznaczyć, scharakteryzować, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, stwierdzić, ująć, uregulować, ustalić, uznać, uściślić, wskazać, wychwycić, wymienić, wymierzyć, wyróżnić, wytyczyć, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, zdefiniować.. Jako przedstawić szczegóły dotyczące osoby, przedmiotu, zjawiska lub sytuacji opowiedzieć, przedstawić, scharakteryzować, zaprezentować, zobrazować, omówić, sportretować, odtworzyć, ukazać Przykład zastosowania - opisać Poszkodowana opisała dokładnie przebieg całego wypadku..

Słowo scharakteryzować posiada 85 synonimów w słowniku synonimów.

12 scharakteryzować; 13 powiedzie .01 przedstawić, sformułować, ująć.. 02 nazwać, obliczyć, określić, opisać, oszacować, oznaczyć, scharakteryzować, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, stwierdzić, ująć, uregulować, ustalić, uznać, uściślić, wskazać, wychwycić, wymienić, wymierzyć, wyróżnić, wytyczyć, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, zdefiniować.Słowo specyfikować posiada 14 synonimów w słowniku synonimów.. Przykładowe wyrazy bliskoznaczne słowa przedstawić to między innymi: podać, ująć, uroić, zadać, nazwać.. Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.Definicja.. scalać; scalać się; scalający; scalak; scalanie; scalenie; scalić; scalić się; scalony; scat; scedować; scementować; scena; scenariusz; scenarzysta; sceneria; sceniczny; scenka; scenograf; scenopisarstwo; sceptycyzm; sceptycznie; sceptyczny; sceptyk; schaboszczak; schabowy; Schadenfreude; schadzka; scharakteryzować; scheda; schemat; schematycznie01 przedstawić, sformułować, ująć..

Synonimy słownikowe do słowa OKREŚLIĆ OKREŚLIĆ nazwać, przytoczyć (podrz.

Pamiętaj, aby nowe definicje były krótkie i trafne.. Synonimy słowa specyfikować: precyzować, formułować, konkretyzować, normować, ujednolicać, ustalać, sprecyzować, wyszczególniać, wyszczególnić, nazwać, określać, przypisywać, scharakteryzować, skonkretyzować,doprecyzować, nadać czemuś kształt, ukonkretnić, urealnić, urzeczywistnić, wyszczególnić, zadać, zarysować, scharakteryzować, ustalić definicję, dookreślać, doprecyzowywać, jasno formułować, precyzować, uszczegóławiać, uściślać, dopracować, ściśle określić, specyfikować, wyszczególniać, Synonimy słowa "sprecyzować" z podziałem na grupy znaczeniowe1.. Przykład: scharakteryzować czy przepisać czy zinterpretowaćSynonim to: określić, opisać cechy charakterystyczne, scharakteryzować, nazwać, obliczyć, opisać, oszacować, oznaczyć, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, stwierdzić, ująć, uregulować, ustalić, uznać, uściślić, wskazać, wychwycić, wymienić, wymierzyć, wyróżnić, wytyczyć, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, zdefiniować, opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować, odgraniczyć, odgrodzić, odróżnić, odseparować, rozróżnić, wydzielić, wyizolować .scharakteryzować inaczej oraz synonimy dla słowa scharakteryzować to: określić, opisać cechy charakterystyczne, scharakteryzować, nazwać, obliczyć, opisać, oszacować, oznaczyć, sformułować, .. ), wymienić (podrz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt