Czasopisma naukowe polskie

Pobierz

System punktacji monografii naukowych i podręczników akademickich: zał.. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie.. Możesz więc na bieżąco zapoznawać się z nowymi metodami badań, wynikami badań klinicznych nad .Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej.W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.A R I A N T A - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.. Statystyka związana z COVID-19.Od 1999.. Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.. Czasopisma.. Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej.. Nauki społeczne.. e-mail: ąd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej - to nasze punktowane czasopisma naukowe.. Oto lista polskich czasopism naukowych: Acta Agrobotanica; Acta Agrophysica; Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; Acta Biologica Cracoviensia.. Polskie Towarzystwo Terapeutyczne..

Nasze czasopisma Oferta wydawnicza Prenumerata.

Przegląd Statystyczny.. Baza danych rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych.. - 10 lat doświadczenia, najlepsi specjaliści w branży.. tytuł lub ISSN lub e-ISSN.. Witamy na stronie Oceny Czasopism Naukowych dostępnej w ramach systemu Polska Bibliografia Naukowa.. e-Publikacje Nauki Polskiej, portal zawierający publikacje naukowe z różnych dziedzin nauki, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe.. Centrum Otwartej Nauki, wspiera tworzenie i rozwój oprogramowania oraz usług umożliwiających budowę infrastruktury otwartej nauki; pozyskiwanie i udostępnianie treści .Poniżej lista 30 czasopism, w których sporą część stanowią publikacje z nauk o bezpieczeństwie.. Publikacje te polecam swoim współpracownikom i studentom - i ostatnio stwierdziłem, że dobrze byłoby umieścić taką listę w sieci, gdyż często nawet przeszkolone osoby nie mają takiego katalogu w zasięgu wzroku.. Każdy tom zawiera działy: historyczny, teologiczny, filozoficzny oraz dział recenzji, sprawozdań i komunikatów.. Portal Naukowy GUS.. 2 znaki) Szukanie zaawansowane Określ dodatkowe parametry wyszukiwania..

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.Czasopisma naukowe.

Zawiera dane o 3530 tytułach.. Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze.. Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych: farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji.Z reguły prasa popularnonaukowa dotyczy nowinek ze świata nauki i techniki, ale nie zapominaj także i o tym, że w kategorii tej mieszczą się magazyny naukowe przeznaczone dla reprezentantów świata medycyny i z zakresu psychologii.. Dane te są .Wykaz czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021. dziedzina.Farmacja Polska" jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik.. Nauki medyczne.. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4.08.2005r.. Do 2013 ukazało się 12 tomów.. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.10.2007r.Feb 15, 2022 Moduł powstał w celu wsparcia procesu tworzenia Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych a pracować w nim mogą powołani przez Ministerstwo Edukacji i Nauki eksperci z 44 dyscyplin nauki.Jan 14, 2022Szukaj w bazie czasopism.. Arianta to baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne..

wpisz tytuł lub nr ISSN lub e-ISSN szukanego czasopisma (min.

Wiadomości Statystyczne.. wydawca/instytucja sprawcza.. Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci.KEN.. Nauki humanistyczne.. -techniczne.. częstotliwość.. Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie.. Zawiera także informacje oraz linki do pism pedagogicznych.Czasopismo naukowe - rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej.. Od początku istnienia tj. od stycznia 1947 roku, wydawane jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od przeszło sześćdziesięciu lat (1951) redagowane we Wrosławiu, gdzie mieści się siedziba Redakcji.Czasopisma Medyczne Wydawnictwa Termedia.. Nauki rolnicze.. "Wiadomości chemiczne" Czasopismo naukowe w którym publikowane są pracę przeglądowe, pracę popularyzującę oraz pracę informujące o aktualnych trendach i wybitnych osiągnięciach z zakresu nauk chemicznych.. Series Botanica; Acta Mycologica; Acta Palaeontologica Polonica; Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura; Acta Scientiarum Polonorum, Architectura; Acta Scientiarum Polonorum, OeconomiaCzasopisma naukowe w języku polskim ‎ (1 kategoria, 90 stron) Polskie czasopisma naukowe w językach obcych ‎ (1 kategoria, 5 stron)Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Wydawane: 23: : Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: Politechnika Warszawska; Wydział Architektury; Wydawane: 24: : Kwartalnik Historii Kultury Materialnej: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Wydawane: 25: 0023-589XWykaz czasopism naukowych - GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA; Wykaz czasopism naukowych - NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE; Wykaz czasopism naukowych - NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH; Wykaz czasopism naukowych - NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI; Wykaz czasopism naukowych - NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCIWykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe jest sporządzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie list przygotowanych przez Komisję Ewaluacji Nauki, a w przypadku pierwszego wykazu - przez Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN..

IF 1.426.ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.

- indywidualne podejście, wsparcie eksperckie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt